Åke Green till Högsta domstolen

Publicerad 2005-05-09 16:54

Högsta domstolen (HD) tar som väntat upp den friande hovrättsdomen mot pingstkyrkopastor Åke Green i Borgholm. Riksåklagaren har begärt en prövning i Högsta domstolen för att ge övriga domstolar en vägledning hur den nya hetslagstiftningen gällande homosexuella ska tolkas.

Åke Green dömdes ursprungligen i Kalmar tingsrätt till en månads fängelse för hets mot folkgrupp för en predikan om homosexualitet som han höll i sin församlings kyrka sommaren 2003. Åke Green själv hänvisar till att han tolkar bibeln. Domen överklagades till hovrätten, där Åke Green friades från ansvar i januari i år.

- Hade inte HD prövat detta så skulle vi ha fått en alldeles för stor osäkerhet kring frågan om yttrandefrihetens och religionsfrihetens gränser i förhållande till hets mot folkgrupp-bestämmelsen om homosexuella, säger överåklagare Sven-Erik Alhem i Malmö som ansvarar för hatbrott i den nya åklagarorganisationen till TT.

Nyligen dömdes en man i Stenungsunds tingsrätt för hets mot folkgrupp för homosexuella. Den domen har ännu inte överklagats.

Facebookhärvan

Expos ideella reporter Morgan Finnsiö i Aftonbladet TV om Cambridge Analytica.