Rieger frias för djurplågeri | Expo.se

Annons

Rieger frias för djurplågeri

Publicerad 2006-02-22 14:27

Jürgen Rieger, frontfigur inom tysk extremhöger, är ofta anlitad som talare på nazistmöten. Här som talare på tyska NPD:s 1 maj-möte i Berlin 2003.

Djurhållningen på Sveneby säteri har haft brister och djur har utsatts för lidande. Men den ansvarige för djurhållningen, Jürgen Rieger, har inte visat så stor oaktsamhet mot djuren att han ska dömas för djurplågeri. Rieger har inte heller haft uppsåt att skada djuren anser Mariestads tingsrätt som friar den kände tyske högerextremisten från ansvar.

Det var i januari 2001 som Miljö- och byggnadsnämnden i Töreboda kommun beslutade att omhänderta samtliga 334 djur på Sveneby säteri. Kommunens tjänstemän hade konstaterat omfattande misskötsel på gården, som enligt en av Riegers anställda bedriver ett speciell typ av ”germanskt jordbruk”. Nio djur bedömdes vara i så dåligt skick att de avlivades och en kviga låg i ett utrymme i ligghallen övertäckt med halm.
En före detta anställd säger i förhör att det var uppenbart att det var pengarna som styrde, inte djurens välbefinnande.

Personalen på Sveneby saknade kompetens

Jürgen Rieger har frånsagt sig ansvar för bristerna i djurhållningen och skyller på inkompetens hos vissa anställda. Mariestads tingsrätt skriver i sin dom att personalen på Sveneby säteri inte hade den kompetens som krävdes och att detta möjligen är något ”som må läggas Rieger till last”.

Jürgen Rieger har även hävdat att de brister som fanns förstorats upp av kommunen för att få iväg honom från gården. Han har också hävdat att hela rättsprocessen är en politisk konspiration.

Två av expertvittnena som hördes under förhandlingen ansåg att djuren utsatts för lidande, medan ett tredje vittne som åberopats av Rieger själv var av uppfattningen att djuren ”inte hade de bästa förhållanden, men att något lidande inte förekom för djuren”.
Tingsrätten underkänner också delar av den skriftliga bevisningen som förts fram och menar att den inte ger något entydigt besked om att dåligt vatten och dåligt foder skulle ha använts. Inte heller att utmärgling var något som ”allmänt förekom” på Sveneby säteri.

Rieger har saknat uppsåt

”Dessa omständigheter…gör att tingsrätten anser styrkt att i vart fall vissa djur levt under sådana omständigheter, att de utsatts för lidande”, skriver tingsrätten i sin dom och fortsätter:
”Det får anses uppenbart att han [Jürgen Rieger] inte uppsåtligen underlåtit att tillse att förhållandena var acceptabla för alla djur”.
Inte heller anser tingsrätten att djurhållningen har varit så bristfällig som kommunen gett sken av.

Åklagaren yrkade på fängelse

När rättegången mot Jürgen Rieger avslutades i Mariestads tingsrätt den 1 februari yrkade åklagaren att den kände högerextremisten skulle dömas till fängelse.
- Normalstraffet för det här brottet är fängelse och det här fallet är så pass allvarligt och det är så många djur som drabbats. Djuren har utsatts för ett lidande som varken varit obetydligt eller tillfälligt, sa kammaråklagare Mats-Olov Johansson till Expo då.

Jürgen Riegers försvarsadvokat Lars Schmidt krävde att hans klient skulle frias från anklagelserna, vilket skedde.

Om Jürgen Rieger

En frontfigur inom tysk extremhöger
Nazismens hemliga doktriner – ockultismens roll inom nazismen

Om nazistgården
Sveneby säteri brann inatt
SMR-ledningen flyttar till Skövde


Vill du att fler ska kunna läsa artiklar som den här?
Hjälp oss att fortsätta granska och sprida våra artiklar utan betalväggar.
Stå upp för demokratin. Bli månadsgivare

 

Annons

I spåren av corona

Är pandemin ett hot mot demokratin? Hur har året med corona påverkat den svenska och internationella extremhögern?  Läs alla artiklar relaterade till corona-pandemin här.

Annons