Sänkta straff för RFSL-attacker

Publicerad 2006-03-27 15:59

Hovrätten för övre Norrland sänkte idag straffen för de båda män som attackerade RFSL:s lokaler i Piteå med brandbomber vid två tillfällen under hösten.

Luleå tingsrätt dömde de båda männen, en 26-åring och en 23-åring, till fyra och ett halvt års fängelse för mordbrand. Då tog tingsrätten hänsyn till att det fanns ett tydligt hatbrottsmotiv bakom attacken, att attackerna skett med bara en månads mellanrum och att byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde. Den gamla träbyggnaden är en av Piteå kommuns äldsta byggnader.

Försök till mordbrand

Hovrätten gör bedömningen att den andra brandattacken bara är att se som försök till mordbrand, eftersom branden den gången självdog.
Den 26-åring som pekas ut som den drivande döms till tre års fängelse, hans tre år yngre kamrat till två och ett halvt år. Liksom tingsrätten tar hovrätten hänsyn till den så kallade straffskärpningsparagrafen, men det samlade straffvärdet bedöms vara lägre. Bland annat skriver hovrätten att det är ”att beakta vid bestämmandet av straffvärdet … att det endast förelegat fara för förstörelse av egendom.”
Ingen människa riskerade att komma till skada vid attackerna.

”Brott mot naturens ordning”

26-åringen, som bland annat deltagit på en av Nationalsocialistisk fronts Vit makt-spelningar i Vara, har varit mycket tydlig med sin inställning till homosexuella i förhör och under den tidigare tingsrättsförhandlingen. Bland annat har han förklarat att homosexualitet är ett brott mot naturens ordning och attackernas syfte vara att skrämma de homosexuella. Under hovrättsrättegången backade han från flera av sina uttalanden, men det tog inte hovrätten hänsyn till i sin dom. Motivet var klart och 26-åringens ändring i ståndpunkt knappast trovärdig.

Jobba på Expo

I höst drar vi igång nya projektet Faktaalternativet, då vi under ett år ska medverka till att debatten om rasism ska bygga mer på fakta och mindre på känslor. Till detta söker vi en projektledare/redaktör. Sök jobbet innan 9 augusti!