Statistik över hatbrott eftersatt

Publicerad 2006-11-28 13:56

Brist på statistik gör att det är svårt att bedöma hur utbrett det är med hatbrott i Europa.

EU:s övervakningsorgan mot rasism och främlingsfientlighet, EUMC, skriver i sin årsrapport att det är omöjligt att jämföra de Europeiska ländernas situation gällande hatbrott. Länder som Grekland, Spanien, Cypern och Malta saknar helt officiell statistik, medan England och Finland är de länder som har bäst utvecklad redovisning.

Den bristande informationen gällande rasistiska brott tolkar EUMC som att problemen gällande rasism fortsätter att vara eftersatt i Europa.

I rapporten framgår det att incidenter mot muslimer ökar i vissa länder och att romer är en särskilt utsatt grupp. Andra utsatta grupper som nämns är asylsökande, flyktingar och invandrare. Även antisemitiska incidenter fortsätter vara ett problem.

Sverige får godkänt för sin övervakning av hatbrott, men framför allt saknas information om vilka offren är.

Homofobiska brott ingår inte i rapporten.

Facebookhärvan

Expos ideella reporter Morgan Finnsiö i Aftonbladet TV om Cambridge Analytica.