Mycket utrymme - få granskningar

Publicerad 2007-04-17 10:17

Mellan januari och mars har Sverigedemokraterna förekommit i 248 nyhetsartiklar i 20 dagliga nyhetsmedier. Knappt hälften av artiklarna har handlat om lokalpolitik. Få artiklar granskar partiets politik och värderingar. Samtidigt får partiet sällan chansen att kommentera när Sverigedemokraterna nämns. Det visar en granskning som Quick Response har gjort.

Quick Response har gjort en sökning på ordet ”Sverigedemokraterna” i databaserna Presstext och mediearkivet. De tidningar som skriver mest om partiet finns i de områden där partiet är som störst. Helsingborgs dagblad har publicerat 54 artiklar och Sydsvenska Dagbladet 39 stycken.

Undersökningen visar också att partiet sällan får komma till tals i artiklarna. I två av tre artiklar nämns Sverigedemokraterna utan att partiet får kommentera innehållet, borträknat rena referat.

Sverigedemokraternas pressekreterare, Mattias Karlsson, säger till Quick Response att han tror att Sverigedemokraterna granskas hårdare än andra partier.
- Man kanske borde ha siffror som belägger det, men min känsla är att vår politik och våra värderingar oftare ställs emot en oberoende källa, jämfört med hur man rapportera om andra partier.

Quick Responses undersökning visar dock att få av de 248 artiklarna innehåller granskningar av partiets politik eller värderingar. De flesta artiklarna behandlar i stället lokalpolitik och redogör för vad partiet gör i kommunfullmäktige.

Granskningen visar också att det finns en tendens till att Sverigedemokraterna används i negativa skildringar av det svenska samhällsklimatet.

Facebookhärvan

Expos ideella reporter Morgan Finnsiö i Aftonbladet TV om Cambridge Analytica.