SMR:s hemsida granskas

Publicerad 2007-04-24 17:22

Justitiekanslern, JK, har beslutat sig att starta en förundersökning mot Svenska motståndsrörelsens, SMR, hemsida.

Det var i samband med en undersökning om huruvida SMR gjort sig skyldiga till hets mot folkgrupp som JK fann att hemsidan inte var anmäld hos Radio- och TV-verket, RTVV.

JK har sedan tidigare gjort bedömningen att det är redaktionen till SMR: s tidning Nationellt Motstånd som ligger bakom hemsidan. Det innebär att sidan är grundlagsskyddad och att SMR måste anmäla en ansvarig utgivare samt databasens namn till RTVV.

Åklagare Tora Holst har fått i uppdrag att leda förundersökningen. Brott mot skyldigheten att anmäla ansvarig utgivare kan ge böter eller fängelse i högst ett år.

Facebookhärvan

Expos ideella reporter Morgan Finnsiö i Aftonbladet TV om Cambridge Analytica.