Svensk vit makt-musik sprids över världen

Publicerad 2007-05-21 19:03

Bildtext: Vit makt-musiken omsätter miljontals kronor. Under de senaste tio åren har svenska vit makt-bolag sålt produkter till kunder i nära 50 länder runt om i världen.

SVERIGE Svenska vit makt-bolag har stor spridning i världen. Expos kartläggning visar att svenska bolag sålt skivor till närmare 50 länder och över 20000 kunder - i allt från Tyskland till Brasilien.

Den svenska vit makt-industrin agerar på en global marknad. Totalt har de svenska bolagen under de senaste tio åren sålt till kunder i 46 länder.

I Sverige, till skillnad mot många andra länder i Europa, så är det inte olagligt att sprida nazistiskt material. Enda begränsningen är lagen om hets mot folkgrupp.
Traditionellt har den svenska vit makt-miljön haft goda kontakter med Tyskland. Tyskland är också det land som, under den granskande tioårsperioden, fått ta emot mest nazistiskt material från Sverige. Finland, Danmark, Frankrike och Schweiz är andra viktiga exportländer i Europa.

Affärsverksamheten till Tyskland verkar dock ha avtagit något de senaste åren. Det hänger ihop med att det i Tyskland utvecklats höger-extrema bolag som till viss del tagit över den svenska marknaden.


Polistillslag


I början av 1990-talet slog polisen i Tyskland till mot bolag som producerade och distribuerade vit makt-musik. Flera av aktörerna dömdes för hets mot folkgrupp. Även i Frankrike, som vid sidan av Tyskland, var det land som producerade mest vit makt-musik i början av 1990-talet motarbetades verksamheten av polisen. Tillslagen öppnande upp för andra aktörer.
1998 skrev Säpo att Sverige tillsammans med usa och Storbritannien intog en framträdande position när det gällde försäljning och produktion av vit makt-musik. Enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet 1999 så började tyska band att spela in sin musik i Sverige.


Utanför Europa


Den svenska vit makt-bolagen har kunder över nästan hela världen. Utanför Europa är usa den viktigaste marknanden. Australien, Brasilien, Colombia, Nya Zeeland, Namibia och Sydafrika är exempel på andra länder som de svenska bolagen har skickat försändelser till.


Internationell kritik


Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (Ecri) som grundats av Europeiska rådet, har i sin senaste årsrapport över Sverige från 2005 kritiserat Sverige för arbetet mot vit makt-rörelsen. Såväl produktionen som distrubitionen av vit makt-musik i Sverige pekas i rapporten ut som ett särskilt problem. Svenska myndigheter uppmanas att motarbeta vit makt-rörelsen i allmänhet och vit makt-musiken i synnerhet.

Expos undersökning omfattar åren 1997 till 2007 och är inte fullständig. Vit makt-bolagen redovisar inte öppet sin försäljingsverksamhet, det finns med andra ord ett stort mörkertal.

Jobba på Expo

Bli vår nya AD! Har du öga för digitalt, koll på print och ett hjärta som klappar för antirasism? Då finns en tillsvidaretjänst på halvtid att söka här