Anmälda hatbrott ökar

Publicerad 2008-07-01 14:22

Av de anmälningar om hatbrott som hade kopplingar till en organisation rörde 44 procent Nationalsocialistisk front.

Antalet anmälda hatbrott ökade mellan åren 2006 och 2007 med åtta procent. Det fastslår Brottsförebyggande rådet, Brå, i en rapport som presenterades på tisdagen.

Totalt anmäldes 3.500 hatbrott i Sverige under 2007 visar rapporten. Brå kartlägger anmälningar där motivet bakom brottet varit främlingsfientligt, homofobiskt, islamofobiskt eller antisemitiskt. 70 procent av anmälningarna hade främlingsfientliga motiv, 20 procent hade homofobiska.

Majoriteten, 70 procent, av dem som utsattes för hatbrott var män. Även förövarna var i de flesta fall män.


Nazistisk koppling


Tolv procent av samtliga anmälningar var kopplade till en förövare med högerextrem eller nazistisk ideologi. Motiven till brotten var i 81 procent främlingsfientliga och i tio procent antisemitiska, bland denna grupp förövare.

I en fjärde del av de ideologiskt motiverade hatbrotten har Brå identifierat en koppling till en organisation. Den organisation som oftast förekommer i anmälningarna är Nationalsocialistisk front.

Jobba på Expo

I höst drar vi igång nya projektet Faktaalternativet, då vi under ett år ska medverka till att debatten om rasism ska bygga mer på fakta och mindre på känslor. Till detta söker vi en projektledare/redaktör. Sök jobbet innan 9 augusti!