Förbud fel väg att gå | Expo.se

Annons

Förbud fel väg att gå

Publicerad 2008-08-11 18:45

Den svenska regeringen får i dag kritik från Svenska FN-förbundet för hur man hanterar frågor som rör rasism och diskriminering. I en rapport som läggs fram vid FN:s kommitté mot etnisk diskriminering konstateras en rad brister. Svenska FN-förbundet kräver bland annat att utsatta kvinnor i minoritetsgrupper måste få samhällets stöd och att rättsväsendet måste öka andelen anställda med utländsk bakgrund.

Det finns anledning att stämma in i delar av FN-förbundets kritik. Exempelvis påpekar de det oroväckande faktum att anslagen för att bekämpa hatbrott minskar.

Men andra delar i kritiken är betydligt svårare att applådera. Svenska FN-förbundet kräver att Sverige följer FN:s rekommendationer och inför ett förbud mot rasistiska organisationer. Kravet är visserligen logiskt. Sverige har tillsammans med 171 andra stater anslutit sig till FN:s konvention mot etnisk diskriminering, som bland annat olagligförklarar rasistiska organisationer. Att kräva att Sverige ska följa den konvention de själva skrivit under är inte särskilt häpnadsväckande.

Däremot kan man fråga sig om det är rätt väg att gå. Förbud mot rasistiska organisationer är problematiskt ut flera perspektiv.

För det första. Demokratin måste skyddas. Demokrati innebär inte att man får säga och göra vad man vill. Begränsningarna finns för att de behövs. För att demokratin ska fortsätta vara en demokrati. Frågan är hur långt man kan gå. Att förbjuda organisationer är att gå för långt. Oavsett vad dessa grupper står för ska de ha rätt att finnas till.

Dessutom har det visat sig att förbuden sällan ger den önskade effekten. Våldsamma nazister i Tyskland har omformerats, hittat nya symboler och nya arbetsmetoder. I Belgien förbjöds Vlaams Blok. Konsekvensen blev att partiet stöptes om till det nya partiet Vlaams Belang och behöll sitt stöd.

Att vilja förbjuda grupper som ogenerat sprider ett rasistiskt budskap är en förståelig reaktion. Men ett förbud leder ingenvart. Visst, symbolerna och slagorden kanske försvinner.

Men idéerna finns kvar.


Vill du att fler ska kunna läsa artiklar som den här?
Hjälp oss att fortsätta granska och sprida våra artiklar utan betalväggar.
Stå upp för demokratin. Bli månadsgivare

 

Annons

Förstå och motverka rasistiska idéer?

Fyra nummer per år, fullspäckade med fördjupande reportage, granskande analyser och antirasistiskt motstånd, samt digital tillgång till alla tidskrifter från 1995 till i dag.

Annons