Antalet våldsamma nazistgrupper ökar | Expo.se

Antalet våldsamma nazistgrupper ökar

Publicerad 2008-09-01 14:43

Nationaldagen 2005. Svenska motståndsrörelsen söker nya aktivister.

Antalet lokala grupper inriktade på direktaktioner och våldsamma konfrontationer växer i Sverige. Expo har kartlagt den svenska nazismen.

Det finns i dag drygt 3o nazistgrupper i Sverige. De senaste två åren har 17 nya grupper bildats. Säkerhetspolisen bekräftar att det de senaste åren kommit fram många nya nazistiska organisationer.
– Men vi är primärt intresserade av de brottsliga yttringarna och då pratar vi om en handfull grupper, säger Ahn-Za Hagström, analytiker på Säkerhetspolisen.
Gemensamt för de nya grupperna är att de saknar utpekade ledare och att de är inriktade på aktioner i sitt närområde. De kallar sig för ”oberoende” eller ”fria”, men flera av dem är knutna till rivaliserande nätverk bildade av etablerade organisationer som Info-14 och Nordiska förbundet. Förebilder är såväl de tyska kamratförbunden som den amerikanska formen av så kallad ”leaderless resistance”.
Lokalt förankrade grupper är ingen ny företeelse inom den nazistiska rörelsen. Men dagens aktivister präglas av att de ser sig själva som ”gatukämpar” och som ett komplement till den ”intellektuella” grenen av naziströrelsen. Aktivisterna sprider framför allt de mer regelrätta organisationernas propaganda, och de konfronterar och angriper meningsmotståndare med våld.


STOR SPRIDNING


Tillsammans bildar de drygt 30 grupperna ett löst sammansatt nätverk av nazister som täcker en stor del av Sverige. Nazistiska grupper finns i samtliga län förutom Gotlands och Jämtlands.
Men grupperna är inte jämnt fördelade över landet. Även om det finns aktiva organisationer i norr så är det i mellersta och södra Sverige som det flesta grupperna finns. Men att en organisation finns på en ort säger ingenting om verksamheten. I vissa fall kan det röra som om ett fåtal individer med låg aktivitet.
Den organisation som har störst riksspridning är Nationalsocialistisk front. Det är också den grupp som har flest medlemmar.


KONFLIKTER MELLAN GRUPPERNA


De nazistiska grupperna skiljer sig åt i såväl inriktning som stabilitet. Några fokuserar på att anonymt sprida information på nätet, andra väljer offentligheten. Vissa har funnits sedan 1950-talet, andra är dagsländor.
De viktigaste aktörerna inom den svenska naziströrelsen är Nationalsocialistisk front, Svenska motståndsrörelsen, Info-14 och Nordiska förbundet. Det är runt dessa fyra som en stor del av de nazistiska aktiviteterna sker. De håller i manifestationer och ordnar spelningar och fester, arrangemang som de har enskilt eller gemensamt. Det är aktiviteter där även de så kallade oberoende är flitiga deltagare.
Men någon enighet råder inte. Sedan 2006 har konflikter och konkurrens varit utmärkande mellan de fyra huvudaktörerna på den svenska nazistscenen. Ett faktum som övriga grupper tvingas förhålla sig till.


SKOLAN SOM REKRYTERINGSBAS


Enligt Ahn-Za Hagström, analytiker på säkerhetspolisen, så har skolan traditionellt varit en viktig arena för nazistiska grupper för att nå nya aktivister och fokuseringen har ökat de senaste åren.
– Det ligger i ideologin eftersom de här grupperna anser att ungdomarna ännu inte blivit, som de ser det, indoktrinerade av den ”judiska världskonspirationen”.
Enligt säkerhetspolisen bedöms inte dagens nazistiska grupper vara ett direkt hot mot det demokratiska samhället.
– Avsikten är stor, men de har inte förmågan att kunna avskaffa demokratin i praktiken. Däremot har de en förmåga att utgöra ett hot på individnivå – mot meningsmotståndare, förhindra mötesfrihet och så vidare. Och det får så klart konsekvenser för demokratin i förlängningen.FAKTABLAD: Vit makt-organisationer 2008


faktablad-aktiva-grupper.pdf


FAKTABLAD: Vit makt-organisationer 2008


faktablad-regional-fordelning.pdf

LÄS ÄVEN: Över 1000 nazistiska aktiviteter under 2007

Artikeln är tidigare publicerad i Expo #3-2008


Vill du att fler ska kunna läsa artiklar som den här?
Hjälp oss att fortsätta granska och sprida våra artiklar utan betalväggar.
Stå upp för demokratin. Bli månadsgivare

 

Annons

Annons

Annons

Annons

Datadrivet kampanjarbete

dfd

Ett pilotprojekt med Röda Korsets ungdomsförbund - läs vår rapport!

Annons