Sd-Svenljunga får inte igenom förslag

Publicerad 2008-10-15 08:47

Sverigedemokraterna i Svenljunga har svårt att få gehör för sina förslag i kommunfullmäktige, rapporterar Sveriges radio.

Sd i Svenljunga har bland annat föreslagit att kommunen inte ska tillåta andra lovdagar än de som är traditionellt svenska och att de ska införa garantipensioner. Men kommunstyrelsen säger nej i båda fall.

Kommunstyrelsen menar att det vore olyckligt om de skulle fatta beslut som innebar inskränkningar mot enskilda grupper. Pensionerna är dessutom något som de inte har någon makt över, eftersom det är staten som har hand om dem, rapporterar SR.

Sd ville även införa vad de kallar för ett ”mångkulturellt bokslut” i kommunen, alltså att kostnader för invandringsrelaterade poster särredovisas i budgeten, men även detta avslogs.

Facebookhärvan

Expos ideella reporter Morgan Finnsiö i Aftonbladet TV om Cambridge Analytica.