Sverigedemokraternas gratischans

Publicerad 2008-12-09 14:24

Den röd-gröna alliansen riskerar att sudda ut gränserna mellan riksdagspartierna. Det kommer Sverigedemokraterna att tjäna på.

Den nybildade röd-gröna alliansen ger Sverigedemokraterna en gyllene möjlighet att ta sig in i riksdagen. I takt med att den svenska politiken närmar sig ett tvåpartissystem får SD en chans att framstå som ett alternativ till de likriktade riksdagspartierna. Det hade inte behövt vara så.

Under den senaste tidens ekonomiska oro har Sverigedemokraterna och deras skyll-på-invandringen-retorik hamnat i skuggan av de stora partierna. Det är lätt att tro att ett parti som Sverigedemokraterna skulle vinna på en allt mer osäker ekonomi – att oron och frustrationen skulle öka mottagligheten för Sverigedemokraternas budskap – men så har det inte blivit.

De opinionsundersökningar som har presenterats under de senaste veckorna har snarare visat att intresset för Sverigedemokraterna har avstannat. Partiet har inte kunnat redovisa någon statistiskt säkerställd uppgång i spåren av finanskrisen. Väljarna har helt enkelt valt att prioritera andra lösningar än de Sverigedemokraterna erbjuder.

Men efter att Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet nu gått samman öppnas en möjlighet för Sverigedemokraterna. Bildandet av den röd-gröna alliansen riskerar ytterligare sudda ut gränserna mellan de olika partierna. Det innebär att Sverigedemokraterna kan ta rollen utmanarna i svensk politik och kliva ut ur den skugga man förpassats till under de senaste månaderna.

Jobba på Expo

I höst drar vi igång nya projektet Faktaalternativet, då vi under ett år ska medverka till att debatten om rasism ska bygga mer på fakta och mindre på känslor. Till detta söker vi en projektledare/redaktör. Sök jobbet innan 9 augusti!