SD - ett av kyrkans mest aktiva partier

Publicerad 2009-09-18 09:18

<b>FAKTA KYRKOVALET</b> Vart fjärde år är det val till Svenska kyrkan. Den 21 september i år är det dags igen. Svenska kyrkan är indelad i tre olika nivåer. Den nationella nivån kallas kyrkomötet. Där beslutas frågor som rör hela Svenska kyrkan och kyrkoordningen, de grundläggande reglerna inom Svenska kyrkan. I kyrkomötet finns 251 ledamöter och fyra av dem representerar Sverigedemokraterna. På regionala nivån finns tretton stift. I stiften tas besluten om hur rådgivningen och utbildningen av församlingarna ska se ut. Den tredje nivån, den lokala kallas församling eller samfällighet. Där tas beslut om hur lokala frågor till församlingen ska prioriteras. Det kan handla om krisarbete, barnkörer och gudstjänster.<br><b>Källa: Svenska Kyrkan</b>

Sverigedemokraterna är bland de flitigaste partierna när det gäller att lägga motioner i kyrkomötet och stiften, det visar Expos granskning.
– Att lägga motioner är de mindre partiernas enda chans att få inflytande i kyrkopolitiken, menar den socialdemokratiske kyrkopolitikern Olle Burell.

Expo har granskat Sverigedemokraternas kyrkopolitik under den senaste mandatperioden. Det visar sig att Sverigedemokraterna är ett av de partier som är flitigast med att lägga motioner. I kyrkans högsta organ kyrkomötet har Sverigedemokraterna i snitt lagt fyra motioner per ledamot. Gabriel och Kyrklig samverkan i Visby är de enda som motionerar mer aktivt än Sverigedemokraterna. Dessa organisationer har båda endast en invald ledamot vardera i kyrkomötet. Per Ingvarsson, Gabriel, har lämnat in hela 13 motioner under mandatperioden vilket är mest av alla ledamöter. På andra platsen hamnar Eva Nyman från Sverigedemokraterna. Hon har skrivit tolv motioner. Sammanlagt har Sverigedemokraterna lagt 17 av de totalt 251 motionerna i kyrkomötet. Det parti som lagt minst antal motioner per ledamot är Socialdemokraterna.


”Flitigast i stiften”


Även i stiften utmärker sig Sverigedemokraterna i aktivitet per mandat. I de sju stift där Sverigedemokraterna har representation har partiet lagt sex motioner under den senaste mandatperioden. Det är detsamma som 0,67 motioner per ledamot. I jämförelse med de andra partierna i samma stift visar det sig att sämst bland partierna är Vänsterpartiet. Partiet har inte lagt en enda motion i de sju stiften. Socialdemokraterna och Folkpartiet har också varit sparsamma med att lägga förslag. Båda partierna har ett medel på 0,03 motioner per ledamot.


”Vi vill förändra”


Jonas Åkerlund är Sverigedemokraternas första namn på listan inför söndagens kyrkoval i kyrkomötet. Han tror att Sverigedemokraterna kan vara mer aktiva än andra eftersom Sverigedemokraterna kyrkopolitik avviker på många områden.
– Det finns ett stort engagemang till att vilja påverka hos oss.
Olle Burell, kyrkoledamot för Socialdemokraterna tror att det finns andra förklaringar. För honom är det naturligt att Socialdemokraterna är det parti som lagt lägst antal motioner per ledamot. Det beror på att hans parti har många representanter i kyrkostyrelsen. I kyrkostyrelsen fattas alla stora beslut om bland annat vigselrätt, psalmboken och andra frågor där kyrkan styr. Enbart de partier som har fler än 15 ledamöter får representanter i kyrkostyrelsen. Sverigedemokraterna har enbart fyra ledamöter och saknar därför möjlighet att påverka där.
– Att lägga motioner är de mindre partiernas enda chans att få inflytande i kyrkopolitiken, menar Olle Burell.
Jonas Åkerlund håller delvis med.
– Sverigedemokraterna äger bara den möjligheten till att kunna påverka, menar han.

Facebookhärvan

Expos ideella reporter Morgan Finnsiö i Aftonbladet TV om Cambridge Analytica.