Svensk affärsman mitt i konflikten | Expo.se

Svensk affärsman mitt i konflikten

Publicerad 2009-09-25 08:40

Under våren 2009 inledde Kontinent Europas grundare Patrik Brinkmann och DVU sitt samarbete, vilket bland annat resulterade i att Brinkmann blev kolumnist på DVU:s hemsida.

DVU har anammat stiftelsen Kontinent Europas politiska plattform. Den svenske miljonären Patrik Brinkmann pekas ut som en av arkitekterna bakom partiets nyorientering.

Den 13 maj i år höll några av DVU:s representanter i Brandenburgs lantdag en gemensam presskonferens med företrädare för Kontinent Europa-stiftelsen (KES). Man förklarade att man lagt en motion om att KES:s så kallade ”Stockholmsmanifest” skulle antas av förbundsstatens lagstiftande församling.
Presskonferensen utgjorde ett led i den politiska nyorientering som DVU har genomgått sedan ordföranden Matthias Faust tillträdde i januari i år. ”Die neue rechte” (den nya högern) står det på partiets nätportal, som lanserades i våras. Undertexten uttrycker inte enbart Fausts målsättning att förnya organisationen, utan är en exakt beskrivning av den ideologiska inriktning som partiet har tagit.
”Die neue Rechte” är en direktöversättning av franskans ”Nouvelle Droite”, en slogan som lanserades i slutet av 70-talet för att beskriva en politisk idéströmning med rötter i den franska tankesmedjan GRECE. Strömningen var en del i den allmänna distanseringen från mellankrigstidens fasciströrelser som Europas högerextrema partier genomgått sedan mitten av samma decennium.

KES är en av den europeiska ”nya högerns” viktigaste organisationer. Stiftelsen grundades år 2004 av den svenske affärsmannen Patrik Brinkmann och en av styrelsemedlemmarna är den tidigare vice ordföranden i NPD Andraes Molau. När Molau i våras gick över till DVU tog han Brinkmann med sig.
När den tidigare ordföranden och miljardären Gerhard Frey lämnade över stafettpinnen till Faust försvann också den huvudsakliga inkomstkällan för partiet. Rekryteringen av Brinkmann, som tidigare stöttat NPD ekonomiskt, innebar ett viktigt tillskott av kapital för DVU.

Rent ideologiskt innebär anammandet av KES politiska program att DVU distanserat sig ytterligare från den nationalsocialistiska ledningen för NPD, något som skapat ont blod bland aktivisterna. Brinkmann har på olika nätforum bland annat anklagats för att vara frimurare och för att vilja skapa ett ”Euro-sibirien”, det vill säga en förenad förbundsstat mellan Europa och Ryssland.
Den 1 juli gav NPD:s Jürgen Rieger i en text om splittringen mellan NPD och DVU den svenske miljonären huvudansvaret för DVU:s kursändring: ”Det Brinkmann inte lyckades med när han var med i NPD har han nu genomfört i DVU; att med hjälp av sitt ekonomiska stöd förverkliga sin politiska agenda.”
För den uttalade nazisten Rieger innebär denna politiska agenda att DVU nu ställt sig på motsatt sida i det högerextrema spektrat.
”Han [Brinkmann] vill bygga upp en nationell partistruktur där Israel och judar inte kritiseras, där huvudpunkten på dagordningen är kampen mot islam och där man inte befattar sig med historierevisionism”.

Även Klaus Beier, pressekreterae i NPD, ger i ett uttalande till Expo sin syn på DVU:s kursändring:
– DVU är numera ett parti som bara fokuserar på valen, säger Beier. Vi i NPD kämpar för makten över gatan och för folkets tankar. Vi är mer radikala.
Han tillägger att Tyskland inte behöver en ”ny höger”.
– Vi behöver en äkta höger. En starkare höger.

 

 

Källor: 
Artikeln är hämtad från Expo #3-2009

Vill du att fler ska kunna läsa artiklar som den här?
Med hjälp av ditt stöd kan vi fortsätta vara en fri röst som granskar rasistiska grupper och idéer och sprider kunskap som gör att fler vill och kan stå upp mot rasismen – för demokratin.
Stöd Expo!  Bli månadsgivare

 

Annons

PROJEKT: FULSPEL

Med projektet Fulspel vill vi öka kunskapen om hur unga exponeras för högerextrema budskap i gamingmiljöer och hur det kan leda till radikalisering. 

Annons