Nazistgrupp i skånsk ort oroar

Publicerad 2009-10-05 17:39

En nazistisk grupp i skånska Höganäs har växt snabbt. Gruppen bedöms vara mellan tjugo till tjugofem personer och attackerar politiska motståndare i kommunen.

Det senaste halvåret har Fria Nationalister Skåne (FNS) expanderat i den nordvästskånska kommunen Höganäs som i tätorten har runt 14 000 invånare. Under våren har gruppen varit aktiv på orten med propagandaspridningar, klotter och affischer.
Polisen beräknar nu gruppen vara runt ett 25-tal ungdomar i 15-19 års åldern och betraktar det som en gängbildning.
– Höganäs är ett av de lugnaste polisområdena och vi bearbetar detta på ett tidigt stadie, säger Göran Johansson, Närpolischef.
– Det rör sig om ett 25-tal ungdomar som har en liten men driven kärna, säger Göran Johansson.

Än så länge kopplar polisen tre fall av misshandel till gruppen.
– När man går ut och slår ner någon för att de har andra åsikter så är det ingenting vi kommer acceptera, säger Kristina Pålsson, stationsbefäl på Höganäspolisen.
Polisen i Höganäs har nu gjort en polisanmälan mot FNS hemsida om brott mot personuppgiftslagen och förtal. Justitiekanslern har tittat på ärendet men hänvisar det ner till åklagarkammaren i Helsingborg.

Fria Nationalister Skåne bildades på hösten 2008. Nätverket drog igång sin verksamhet med en 30 november demonstration i Lund som skapade mycket lokal uppmärksamhet.
Många av de som valde att aktivera sig i FNS kom från den högerextrema gruppen Helsingborgskampanjen som numera är nedlagd.

Ämnen

Jobba på Expo

I höst drar vi igång nya projektet Faktaalternativet, då vi under ett år ska medverka till att debatten om rasism ska bygga mer på fakta och mindre på känslor. Till detta söker vi en projektledare/redaktör. Sök jobbet innan 9 augusti!