VAL 2010: Nazistparti hann före SD om våldtäkterna

Publicerad 2010-08-25 10:49

Idag klockan elva presenterade Sverigedemokraterna (SD) sin rapport om våldtäkter, ett utspel som ska användas i kampen om väljarna. Men redan igår kväll fanns en rapport med samma innehåll att läsa på Realisten.se - nazistiska Svenskarnas partis (Svp) husorgan.

Relationen kriminalitet och etnicitet har under lång tid varit central i nationalistiska partiers retorik. Överrepresentationen av personer med utländskt ursprung i brottsstatistiken används för att legitimera kravet om stoppad invandring. Och även i denna valrörelse ser de högerextrema partierna ut att försöka göra detta till en valfråga.

I sitt sommartal 7 augusti meddelade Jimmie Åkesson att Sverigedemokraterna skulle genomföra en granskning av samtliga våldtäktsdomar år 2009. Sverigedemokraterna anser att det ökade antalet våldtäktsanmälningar hänger ihop med utomeuropeisk invandring, och att lösningen på problemet ligger i att minska eller helt stoppa denna invandring.

- Frågan är känslig för dess starka koppling till landets huvudlösa massinvandringspolitik, sade Åkesson i sitt tal och anklagade de etablerade partierna för att inte våga tala om saken.

Idag klockan presenterade partiet sin rapport om våldtäkter. Men redan igår kväll presenterade nazistiska Svenskarnas parti, på sin hemsida, en rapport med samma fokus.

I SvP:s rapport finns statistik över alla våldtäktsdomar år 2008, medan SD tittat på statistiken för 2009 I SvP:s rapport finns nedbrutet per ”etnografisk kategori” procentsatser för hur många av domarna som kan knytas till ett visst ursprung. SD har nöjt sig med att särredovisa de som är födda i Sverige och de som är utrikes födda, samt födda utanför Europa.

I slutet av sin nio sidor långa rapport kommer SD med ett antal förslag och lovar också en kvinnofridsmiljard, pengar som ska användas för att komma tillrätta med problemen. Svenskarnas parti kommer inte med några politiska förslag i artikeln som presenterar rapporten. Man skriver dock att detta är en första presentation, och att domar från andra år kommer att presenteras senare.

Expo.se söker Daniel Höglund, partiledare för Svenskarnas parti för en kommentar.

Facebookhärvan

Expos ideella reporter Morgan Finnsiö i Aftonbladet TV om Cambridge Analytica.