Låg tilltro till forskare bland SD-väljare

Publicerad 2010-10-12 10:10

Fler än nio av tio väljare som sympatiserar med Sverigedemokraterna tror att forskare och experter, som hanterar integrations- och invandringsfrågor, ger en felaktig bild. Motsvarade siffra för samtliga 1 000 tillfrågade är fyra av tio. Det visar en sammanställning som undersökningsföretaget Novus gjort.

Undersökningen, som presenteras på Dagens Nyheters debattsida på tisdagen, visar samtidigt att 74 procent av de tillfrågade anser att forskare och experter har de kunskaper som behövs för att på ett bra sätt kunna hantera frågor om invandring och integration.

Bland Sverigedemokraternas väljarna finns många som enligt Novus befinner sig i ett ”kunskap-utanförskap”. Gruppen karakteriseras av låg utbildning, arbetaryrken och låga inkomster. De är även mindre nöjda med sin liv och demokratin. Enligt Novus opinionsanalytiker Arne Modig och generalsekreterare för Vetenskap och Allmänhet, Camilla Modéer, som författat artikeln i Dagens Nyheter, så skapar brist på kunskap rädsla:

”Rädsla är en grogrund för misstänksamhet, som i förlängningen kan bli till främlingsfientlighet. Såväl politiker som forskare och experter måste våga möta, lyssna på och ta människors oro på allvar”, skriver de.

Facebookhärvan

Expos ideella reporter Morgan Finnsiö i Aftonbladet TV om Cambridge Analytica.