Fortsatt rättegång mot Wilders

Publicerad 2011-03-31 13:49

Rättegången mot den holländske populisten Geert Wilders kommer att fortsätta trots protester och juridiska hinder. FOTO: KAFKA/HOLLAND

Den långdragna rättegången mot Geert Wilders, ledaren för det antimuslimska holländska Frihetspartiet, har återupptagits. Domstolen beslutade på onsdagen att åtalet om hets mot folkgrupp inte ogillas.

Radio Netherlands Worldwide beskriver den återupptagna rättegången som ett skådespel där alla inblandade vet sin plats och intar sina roller.

Wilders advokat har sedan rättegången startade i januari 2010 försökt få åtalet ogiltigförklarat. När Wilders nu för 15:de gånger infinner sig i rättsalen beskrivs huvuddomaren i målet och Wilders advokat som två lejon, kretsande runt varandra med blottade tänder. Wilders däremot sägs ge ett lugnt och samlat intryck, fritt från känsloyttringar.

Advokaten har hela tiden hävdat att Wilders uttalanden om muslimer och islam faller under yttrandefriheten. Efter anklagelser om att domarna skulle vara jäviga kollapsade rättegången i november. Detta trots att samtliga domare bytts ut. Det beslutades då att åtalet skulle ses över.

Rättegången fortsätter den 13 april och då kommer tre experter på islam och Mellanöstern att kallas som vittnen.

Ämnen

Facebookhärvan

Expos ideella reporter Morgan Finnsiö i Aftonbladet TV om Cambridge Analytica.