Regeringen vann oväntat omröstning

Publicerad 2011-03-09 17:54

David Lång (SD) talade i riksdagen mot regerings förslag om sänkt skatt på Europadiesel. Han och de rödgröna partierna fick dock se sig besegrade av regeringen. Foto: Expo

Efter onsdagens omröstning i kammaren står det klart att den av regeringen stödda motionen om sänkt skatt på Europadiesel gick igenom med en enda rösts övervikt. Detta trots att Sverigedemokraterna röstade med de rödgröna mot en skattesänkning.

Motionen om sänkt skatt på den vanligaste dieseln i Europa lades fram av moderaterna Ann-Britt Åsebol och Lars Beckman och hade stöd av allianspartierna. De rödgröna partierna gick mot förslaget och ville behålla skillnaden mot den i Sverige vanligaste dieseln av miljöklass 1 (MK1).
Motionen har anklagats för att vara en ren avskrivning av Statoils reklamkampanj för Europadieseln.
I reservationer mot lagförslaget hänvisade Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet bland annat till Transportstyrelsens utlåtande om att MK1 ger lägre halter av ämnen som ger upphov till hälsovådliga utsläpp.

Sverigedemokraterna ska tidigare i utskottet av misstag ha stött regerings linje. Men under debatten i kammaren sade David Lång (SD) att Sverigedemokraterna aldrig haft för avsikt att rösta annat än mot regeringens förslag.
– Till skillnad från vad som står skrivet i utskottets betänkande och vad som kommit fram i tidningar den senaste tiden, så har vi aldrig varit osäkra i frågan. Inte heller har vi haft för avsikt att agera annorlunda i kammaren än i utskotten, sade David Lång.

Motionen vann omröstningen med 157 röster för och 156 röster mot.

Facebookhärvan

Expos ideella reporter Morgan Finnsiö i Aftonbladet TV om Cambridge Analytica.