Tillåtet köra ut SD från skola

Publicerad 2011-03-14 14:28

Det är inte brottsligt att köra ut Sverigedemokraterna från en skola, även om partiet fått tillstånd att hålla bokbord i lokalerna. Det fastslår Justitiekanslern i ett beslut.

Två rektorer körde bort Sverigedemokraternas representanter från en skola i Sundsvall i maj 2009 trots att partiet fått tillstånd att hålla ett bokbord i lokalerna. Samtidigt utbröt ett handgemäng och en polisanmälan gjordes mot de två rektorerna. Nu har anmälan granskats av Justitiekanslern, JK.

Någon förundersökning blir det inte. JK skriver att det kan röra sig om ett tryckfrihetsbrott när en företrädare för det allmänna, i det här fallet två rektorer, hindrar någon att sprida tryckta skrifter. Enligt JK har dock rektorerna ett ansvar att hålla ordning i skolan, därför kunde de tvinga SDs representanter att lämna lokalerna.

Facebookhärvan

Expos ideella reporter Morgan Finnsiö i Aftonbladet TV om Cambridge Analytica.