Stor intolerans bland unga rumäner

Publicerad 2011-05-04 11:52

Intoleransen bland ungdomar i Rumänien ligger på en skrämmande hög nivå, visar en enkätundersökning som bekostats av George Soros-stiftelsen.

Homosexuella är de mest avskydda. Tre fjärdedelar av de intervjuade tonåringarna skulle inte vilja ha en homosexuell granne. Två tredjedelar avvisade tanken att bo bredvid romer eller aidssjuka. När det gällde muslimer var fyra av tio avvisande, och en tredjedel skulle inte vilja bo nära en jude.

Att intolerans och främlingsfientlighet inte bara florerar bland äldre utan också är så utbredd bland dagens ungdomar är ”extremt oroväckande”, skriver utredarna i en kommentar.
Undersökningen gjordes i november förra året och har publicerats i flera nyhetsmedier. Den omfattade 5 860 skolungdomar i Rumänien från 14 till 18 år.

Den rumänska enkäten visar också att ungdomar med välutbildade föräldrar generellt är mindre intoleranta. Med ett undantag: motviljan mot romer är starkast inom denna väletablerade grupp.

En svensk liknande undersökning visade nyligen att intoleransen minskar inom stora ungdomsgrupper, särskilt på de teoretiska utbildningarna.

Facebookhärvan

Expos ideella reporter Morgan Finnsiö i Aftonbladet TV om Cambridge Analytica.