Sverigedemokraterna centraliserar makten

Publicerad 2011-05-11 10:58

Partisekreterare Björn Söder, här flankerad av partiledare Jimmie Åkesson och riksdagsledamoten William Petzäll, försöker skapa en gemensam fiende för Sverigedemokraterna. På så vis vill han tysta de interna kritikerna. Bakom till vänster syns pressekreterare Martin Kinnunen. Foto: Expo

Sverigedemokraterna centraliserar makten i partiet. Det framgår i ett internt partibrev som partisekreterare Björn Söder skickat ut till medlemmarna. Expo har låtit statsvetaren Jenny Madestam granska innehållet.

I brevet som Björn Söder skickat ut framgår bland annat att riksdagsledamöter ska få rösträtt vid landsdagar och valkonferens, att avgifterna till riksorganisationen blir kvar och att arkivansvaret ”stramas upp”.

- Detta innebär en tydlig centralisering och maktkoncentration till partiets toppar, skriver Jenny Madestam, forskare vid statsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet, i ett mejl till Expo.

Hon har för Expos räkning granskat de förändringar som sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder vill att det verkställande utskottet ska ta ställning till. Att Söder vill ge riksdagsledamöterna rösträtt vid partiets årsmöten och valkonferenser ser hon som en tydlig signal:

- Sannolikt handlar detta om att partitoppen - riksdagsgruppen - skall ha kontroll över organisationen, vilket blir helt bakvänt sett till hur det fungerar i övriga partier, skriver Jenny Madestam vidare.

Utvecklingen, menar Madestam, är bakvänd jämfört med andra partier där makten över vilka frågor som ska drivas istället skickas nedåt i partihierarkin.

Madestam anser vidare att maktcentraliseringen kan ses som ett försök att hindra partiets fasad från att krackelera inför väljarna, nu när Sverigedemokraterna tagit sig så långt som till riksdagen.

Förutom att centralisera makten inom Sverigedemokraterna vill Björn Söder tysta de kritiker som finns inom partiet. Det missnöje som finns i Sverigedemokraterna idag beror enligt Söder på lögner och rykten spridda genom en medial kampanj.

Facebookhärvan

Expos ideella reporter Morgan Finnsiö i Aftonbladet TV om Cambridge Analytica.