Enig riksdag mot Sverigedemokraterna

Publicerad 2011-06-28 16:06

På begäran av Sverigedemokraterna hölls en extrainsatt riksdagsdebatt på tisdagen om gränskontroller. Kent Ekeroth (SD) sa att "det inte är Sverigedemokraterna som är isolerade i denna debatt, det är Sverige som är isolerat i Europa". Foto: Expo

Samtliga partier förutom Sverigedemokraterna var under tisdagens riksdagsdebatt emot de gränskontroller som införts i Europa och talade istället till försvar för den fria rörligheten, rapporterar Riksdag och Departement.

Extradebatten i riksdagens kammare skedde på initiativ av Sverigedemokraterna och gällde gränskontroller i Europa. Bakgrunden är Danmarks planer på att införa gränskontroller och EU-beslutet om att införa tillfälliga gränskontroller inom Schengen.

– Jag är glad över utvecklingen i Europa. Inte bara att nationalistiska partier går framåt, utan att man också inser vikten av att kontrollera sina egna gränser. Jag tror att den utvecklingen kommer till Sverige också, sade Kent Ekeroth (SD), rapporterar Riksdag och Departement.

Alla andra partier i riksdagen gick emot den linjen. Flera av debattörerna hänvisade till att den fria rörligheten är en grundbult i det europeiska samarbetet.

Enligt Sverigedemokraternas så har de öppna gränserna inneburit gränsöverskridande brottslighet och smuggling. Justitieminister Beatrice Ask (M) delade inte Sverigedemokraternas syn.
– Man stoppar inte bovar med passkontroller. Det gör man genom underrättelsearbete och samarbete, som måste utvecklas. Vi kan inte kompromissa bort den fria rörligheten, samtidigt måste Schengensamarbetet bygga på att medlemsländerna känner förtroende för att de yttre gränskontrollerna fungerar, sade hon enligt Riksdag och Departement.

Jobba på Expo

I höst drar vi igång nya projektet Faktaalternativet, då vi under ett år ska medverka till att debatten om rasism ska bygga mer på fakta och mindre på känslor. Till detta söker vi en projektledare/redaktör. Sök jobbet innan 9 augusti!