Islamofobin omfattande i Bosnien

Publicerad 2011-08-23 12:10

Islamofobi, diskriminering och intolerans mot muslimer och islamiska värderingar är ett reellt och allvarligt samhällsproblem i Bosnien-Hercegovina. Det konstateras i den första rapporten om intoleransen mot muslimer som gjorts i landet.

Rapporten har sammanställts och presenterats av det Islamiska samfundet i Bosnien-Hercegovina och sammanfattar händelser mellan 2004 och 2011.
– De rapporterade fallen är bara de mest uttalade, det finns många fler än de som rapporten tar upp, konstaterar Ismail Smajlovic and Ekrem Tucakovic från Islamiska samfundet.
Den 39-sidiga rapporten kartlägger konkreta hatbrott och fysiska angrepp mot enskilda muslimer, som bedöms som ”relativt vanliga” och dussintals attacker mot moskéer. Spridningen av fördomar, intolerans, förlöjligande och försök att skapa rädsla är omfattande.
Men rapporten fokuserar också på ”oansvariga och kränkande uttalanden” från politiker och statstjänstemän som bidrar till att skapa ett klimat av intolerans och fördomar. Vissa medier fungerar som kanal för de islamofobiska fördomarna.
En företeelse som den långvariga negativa mediekampanj som riktades mot den muslimska ledaren Mustafa Ceric är svår att föreställa sig utan stöd eller godkännande av vissa politiska och ideologiska grupper i samhället, anser rapportförfattarna.

Under senare år noterar Islamiska samfundet också en ökning av intoleranta konstnärliga uttryck, i form av kränkande karikatyrer och fotomontage.
Muslimer i Bosnien-Hercegovina upplever också problem på arbetsplatser och när de söker jobb. Kvinnor som bär huvudduk konfronteras med diskriminering på både den offentliga och privata arbetsmarknaden.
Rapporten utmynnar i en rad rekommendationer till landets egna politiker och myndigheter, EU och OSSE:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter att vidta åtgärder för att förbättra muslimernas situation i Bosnien-Hercegovina.

Ny utbildning om radikalislamism

Nu lanserar vi vår nya utbildning om radikalislamism. Boka en föreläsning innan 15/3 så får du 20 procents rabatt på ordinarie pris.