Nationell Idag kan bli granskad

Publicerad 2011-09-28 16:24

Nationell Idags sponsring av Förbundet nationell ungdom kan påverka tidningens presstöd. Foto Expo

Nationaldemokraternas skattefinansierade tidning Nationell Idag gick in med ekonomiska medel för att sponsra uppbyggandet av en högerextrem aktivistgrupp. Uppbackningen kan komma att granskas av Presstödsnämnden.

Nationaldemokraternas tidning Nationell Idag har ekonomiskt stöttat uppbyggnaden av den nya organisationen Förbundet nationell ungdom. Enligt uppgift från Nationell Idag så har tidningen sponsrat en betydande del av den nya organisationens utrustning, men även anställningar av personer.

Sedan 2010 har Nationell Idag fått presstöd. För 2011 har tidningen beviljats ett stöd på närmare 1,7 miljoner kronor. Presstödsnämnden som är den statliga myndigheten som fördelar stödet till tidningar tar inte ställning till en tidnings politiska hemvist. Kravet är att en tidning har minst 1500 prenumeranter.

Presstödet ska täcka kostnader för själva tidningsutgivningen. Ekonomin ska granskas av en oberoende revisor och Presstödsnämnden. Vad gäller sponsringen av Förbundet nationell ungdom säger Åsa Finnström, kanslichef på Presstödsnämnden, att det är en sådan sak som de kan ställa frågor om för att få det förklarat.

– Om det är så att någon använt pengar från driftsstödet till annat än tidningsutgivning, så har presstödsnämnden möjligheten att återkalla delar av eller hela stödet, säger hon till Expo.se.

I maj nästa år kommer Nationell Idag att redovisa sina slutliga kostnader för 2011 till Presstödsnämnden.

Facebookhärvan

Expos ideella reporter Morgan Finnsiö i Aftonbladet TV om Cambridge Analytica.