SD vill spara 106 miljarder på minskad invandring

Publicerad 2011-09-29 16:20

Sverigedemokraterna Erik Almqvist och Oscar Sjöstedt presenterade på torsdagen SD:s utredning om de besparingar partiet anser man kan göra på minskad invandring. FOTO: EXPO

Sverigedemokraterna presenterade på torsdagen de besparingar som partiet ser framför sig om invandringen kraftigt minskas. De kommande fyra åren vill partiet spara totalt 106 miljarder genom att minska asyl- och anhöriginvandringen med 90 procent.

Genom en förändrad invandringspolitik så räknar partiet med att andelen som söker sig till Sverige skulle minska till nivå med Danmark.
– Tanken är att asyltrycket, om vi kallar det för det, ska hamna på en per capita-nivå likt Danmark, sa Oscar Sjöstedt (SD), som sitter i partiets styrelse i Stockholm, på presskonferensen.

Till exempel ser partiet framför sig stora besparingar inom ”välfärdskonsumtion” på kommunal- och landstingsnivå, som särskola, Komvux, vårdnadsbidrag och kostnader för socialtjänsten. Störst besparingar räknar partiet dock att göra genom att avskaffa de så kallade instegsjobben.

Sverigedemokraterna gav inte några konkreta exempel på hur partiets politik ska genomföras annat än att ny lagstiftning och regler när det gäller migrationen ska genomdrivas.
– Vi har sett hur man i Danmark hade ett betydligt högre antal asylsökande, och folk som sökte uppehållstillstånd på alla grunder, innan man införde den här mer behovsbeprövade politiken. Sedan sjönk den kraftigt så fort man bytte politik, säger Erik Almqvist, som sitter för partiet som ledamot i riksdagens socialförsäkringsutskott.

Först nästa vecka presenteras partiets skuggbudget, då ska även partiets satsningar och reformer tillkännages.

Sverigedemokraterna har delvis använt sig av Riksdagens utredningstjänst, RUT, för att räkna ut vilka besparingar partiet skulle kunna göra med en kraftigt minskad invandring.

Jobba på Expo

I höst drar vi igång nya projektet Faktaalternativet, då vi under ett år ska medverka till att debatten om rasism ska bygga mer på fakta och mindre på känslor. Till detta söker vi en projektledare/redaktör. Sök jobbet innan 9 augusti!