Vill föra statistik över invandrare | Expo.se

Vill föra statistik över invandrare

Publicerad 2011-10-27 15:52

Riksdagsledamoten för Sverigedemokraterna Erik Almqvist (på bilden) och Richard Jomshof vill att Brå utökar sin statistik. Brå menar att den statistik som SD vill ha inte skulle tillföra någonting. Foto Expo.

Sverigedemokraterna vill att Brå i sin statistik ska särredovisa brottsmisstänktas ursprungsland samt deras föräldrars och mor och – far föräldrars nationella ursprung. Det framgår i en genomgång av Sverigedemokraternas riksdagsmotioner som Expo.se har gjort.

Det är två snarlika motioner som Sverigedemokraterna har lagt. Bakom den ena står Kent Ekeroth och Thoralf Alfsson och den andra är skriven av Erik Almqvist och Richard Jomshof . Båda förslagen vill att Brå utökar brottsstatistiken och inkluderar misstänktas och kriminellas nationella bakgrund samt deras föräldrars ursprungsland. Almqvist och Jomshof vill gå ännu längre och anser att misstänkta och dömda brottslingars bakgrund ska kartläggas ytterligare generationer bakåt.

”För att få en tydligare bild av generella mönster för kriminella bör Brottsförebyggande rådet i högre grad än idag särredovisa brottsdömdas samt brottsmisstänktas bakgrund avseende ursprungsland samt föräldrars och far- och morföräldrars ursprungsländer”, skriver Almqvist och Jomshof i sin motion.

Professorn i processrätt Christian Diesen kallar statistiken helt meningslös. Han säger även att förslaget om att föra statistik över far-och morföräldrar är märkligt.

– Det verkar väldigt märkligt att gå tillbaka och föra statistik över ytterligare en generation. Det strider mot de statistiska definitioner som normalt används.

Personer med utländsk bakgrund definieras av Statistiska centralbyrån, SCB, som personer som är utrikes födda eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar.

Om motionen säger Diesen, att han tycker det låter som ett populistiskt förslag i Sverigedemokratisk anda.

– Etnicitet betyder ganska lite som en separat variabel, det är social tillhörighet och klasstillhörighet som är helt avgörande och då går det inte att skilja invandrare från svenskar av samma social kategori. Så det är ganska ointressant.

Erik Almqvist menar att det finns kulturella mönster som det är viktigt att föra statistik över, eftersom politiker då kan rikta insatser mot dessa kulturer.

– Jag tror inte det är någon slump att det är mer våldtäkter, våldsbrott och misshandel och den typen av brott i stora delar av Nordafrika och Mellanöstern, säger han.

Han fortsätter på sitt resonemang om att vissa brott följer med vissa kulturer:

– Det finns olika syn på när det är berättigat att ge sig på andra människor. Vissa kvinnor som har ett visst beteende betraktas som smutsigare och då uppfattas det som mindre fel att ge sig på dem, säger han.

Den absolut överväldigande majoriteten av invandrare från de länderna begår aldrig något brott. Borde inte fler göra det om det var en del av kulturen?

– Hur mycket det är i Sverige är inte så uppenbart för att vi har så diffus statistik i ämnet, säger Almqvist.

Diesen ifrågasätter det Almqvist säger och kan inte förstå vad han grundar sina påståenden på.

– Jag tycker att det är en ogrundad hypotes. Den överrepresentation som han verkar misstänka låter mer fördomsfull än verklighetsförankrad. Jag tycker syftet verkar grumligt faktiskt.

Monica Landergård som är pressekreterare på Brå säger att ålder är det enda som är lagstadgat att redovisa men att Brå även redovisar kön. Hon menar att det inte skulle tillföra statistiken någonting nytt genom att redovisa ursprungsland.

– Då missar man massor av olika faktorer. Man skulle lika gärna kunna tänka sig att man redovisar vilka personer som har sommarstuga eller tränar mycket, det skulle tillföra mycket lite, säger hon

Att redovisa ursprungsland skulle rent av kunna leda till ett missvisande resultat eftersom det inte skulle ge en komplett bild, menar Landergård.

– Man måste tolka statistiken i ett sammanhang, säger hon.


Vill du att fler ska kunna läsa artiklar som den här?
Hjälp oss att fortsätta granska och sprida våra artiklar utan betalväggar.
Stå upp för demokratin. Bli månadsgivare

 

Annons

Annons

Annons

Annons

Förstå och motverka rasistiska idéer?

Fyra nummer per år, fullspäckade med fördjupande reportage, granskande analyser och antirasistiskt motstånd, samt digital tillgång till alla tidskrifter från 1995 till i dag.

Annons