SD-sympatisörer kartlagda | Expo.se

SD-sympatisörer kartlagda

Publicerad 2012-02-24 16:03

Enligt en undersökning av tankesmedjan Demos är Sverigedemokratiska sympatisörer ofta unga och fyra gånger mer benägna att demonstrera än genomsnittsbefolkningen. Foto David Lagerlöf.

Den brittiska tankesmedjan Demos presenterade på fredagen enkätsvar från 567 sverigedemokratiska sympatisörer. Undersökningen gjordes på Facebook och visar att en stor andel har låg tilltro till andra människor och ser dystert på Sveriges framtid.

Demos genomförde under sommaren 2011 en enkätundersökning bland medlemmar i olika Facebookgrupper med anknytning till högerpopulistiska partier i Europa. Under tre veckor fick 16 000 medlemmar i Sverigedemokratiska facebookgrupper möjlighet att svara på den svenska delen av undersökningen . 567 svar kom in och har sammanställts i delrapporten Populism in Europe: Sweden.

Resultaten från vissa frågor har jämförts med ett par andra europeiska attitydundersökningar (Europabarometern och European Values Study).

Enligt Demos undersökning så ser en mycket hög andel av de sverigedemokratiska sympatisörer negativt på Sveriges framtid. 81 procent höll inte med om påståendet ”Sverige är på rätt väg”. De viktigaste frågorna för de sverigedemokratiska sympatisörerna var att bevara den svenska kulturen och identiteten från hot som de anser kommer utifrån, till exempel mångkulturen och den islamistiska extremismen. Demos undersökning visar också att den huvudsakliga anledningen till att man sympatiserar med sverigedemokraterna är den svenska invandringspolitiken.

SD-sympatisörerna har liten tillit till andra människor. Endast 32 procent av dem svarade ja på frågan om man kan lita på andra, jämfört med 68 procent av Sveriges befolkning i genomsnitt. De litar också mindre än genomsnittet på myndigheter och olika institutioner förutom armén som de har större tillit till än vad genomsnittsbefolkningen har. Trots att de har en så låg tilltro till institutioner är de nästan lika benägna att lita på de politiska partierna som den svenska allmänheten i genomsnitt. Detta är positivt menar Demos, då till exempel resultaten från en undersökning i Storbritannien (UK Citizenship survey) visade på ett samband mellan låg tillit till institutioner och benägenheten att anse att våld är legitimt för att nå sina mål. I Demos undersökning höll endast 14 procent av de sverigedemokratiska sympatisörerna med om påståendet att det är legitimt att använda våld, majoriteten (61 procent) ansåg också att politik är ett effektivt sätt att hantera olika frågor.

Majoriteten (63 procent) av de sverigedemokratiska sympatisörerna på Facebook är män mellan 16-20 år.
Nära två tredjedelar av SD sympatisörerna (63 procent) röstade på partiet i valet 2010. Nästan hälften av dem som svarade (46 procent) var också medlemmar i partiet, en betydligt högre andel jämfört med sympatisörerna till övriga partier i undersökningen (32 procent). De sverigedemokratiska sympatisörerna är också mer benägna att demonstrera. 20 procent av dem som svarade på enkäten hade deltagit i en demonstration de senaste sex månaderna innan undersökningen. Det är fyra gånger så många som genomsnittet för hela befolkningen i Sverige.

SD-sympatisörerna använder sig i stor utsträckning av sociala medier som en form av politiskt engagemang och för att informera och aktivera sig.

Rapporten som presenterades på ett seminarium hos Fores, Stockholm är en delundersökning om Sverigedemokraterna som bygger på Demos undersökning om europeiska populistiska partier och deras sympatisörer på Facebook.


Vill du att fler ska kunna läsa artiklar som den här?
Hjälp oss att fortsätta granska och sprida våra artiklar utan betalväggar.
Stå upp för demokratin. Bli månadsgivare

 

Annons

Annons

Annons

Annons

Förstå och motverka rasistiska idéer?

Fyra nummer per år, fullspäckade med fördjupande reportage, granskande analyser och antirasistiskt motstånd, samt digital tillgång till alla tidskrifter från 1995 till i dag.

Annons