Försök till "pinkwashing" från counterjihadrörelsen? | Expo.se

Försök till "pinkwashing" från counterjihadrörelsen?

Publicerad 2012-07-31 11:21

[2012-07-31] Att Counterjihadrörelsen demonstrerar i Stockholm samtidigt som Prideparaden anordnas kan vara en tillfällighet. Men faktum kvarstår att rörelsen tidigare försökt knyta band till hbtq-miljön.

Många har varit oroliga för att demonstrationen i Stockholm på lördag är ett försök av counterjihadrörelsen att utnyttja uppmärksamheten kring Stockholm Pride för sina egna syften. Men även om counterjihadaktivister på olika sätt har försökt framstå som försvarare av HBTQ-personers rättigheter, är det inget som tyder på att lördagens demonstration är ett fall av aktiv ”pinkwashing” från den internationella counterjihadrörelsens sida.

När en organisation försöker använda sitt försvar för hbtq-personers rättigheter för att legitimera sina handlingar och sin agenda brukar det kallas för ”Pinkwashing”. Det är ett faktum att counterjihadrörelsen har ett stort behov av att legitimera sin antimuslimska agenda på olika sätt. Vanligt är att den antimuslimska propagandan lindas in i ett försvar för yttrandefrihet, demokrati och kvinnors rättigheter. Det är viktigt för rörelsen att försöka framstå som försvarare av vad man beskriver som europeiska värden, demokrati och mänskliga rättigheter. Rörelsen vill skapa ett diskussionsklimat där muslimer alltid spelar rollen av ”den andre”, som är ett hot mot dessa värderingar.

Ett exempel på en grupp som använder den retoriken är det danska Trykkefrihedsselskabet som grundades 2004 i efterdyningarna av kontroversen kring Muhammedkarikatyrerna. Trykkefrihedssellskabet har fått efterföljare med en liknande agenda, som International Free Press Society och svenska Tryckfrihetssällskapet. Inom tryckfrihetssällskapen säger man sig försvara rätten till yttrandefrihet – men i själva verket lägger man mest energi på att varna för islamiseringen av Europa. Men inom rörelsen har man också försökt framställa islam och muslimer som ett hot mot HBTQ-personers fri- och rättigheter.

Gaturörelsen English Defence League i Storbritannien har försökt legitimera sin antimuslimska agenda genom att försöka få det att framstå som att de har stöd från minoritetsgrupper som de anser hotas av muslimerna. Därför har man skapat både en HBT-avdelning och en judisk avdelning inom English Defence League. EDL förlade också sin demonstration i Bristol i juli till samma datum som stadens Pride-festival ägde rum.

Det senaste exemplet på att Defence League-rörelsen försöker få uppmärksamhet genom att stötta hbtq-personer kommer från Finland och Finnish Defence League. Finnish Defence League försökte delta i Tampere Pride i Tammerfors den 19-22 juli. Finnish Defence League var på sin facebooksida ovanligt öppna med varför man ville delta i Prideparaden: det ger dem en möjlighet att få sätta fokus på hur den ”multikulturella eliten” har svikit de homosexuella som hotas av islam. På paraddagen försökte FDLs talesperson Mimosa Koiranen i sällskap med två så kallade säkerhetsvakter ansluta sig till paraden, men hindrades av motdemonstranter. Arrangörerna säger att man inte hade bjudit in FDL till paraden eller att de haft någon kontakt med organisationen. Arrangörerna meddelade dessutom att FDLs värdegrund inte är förenlig med Tampere Prides agenda.

Men, de flesta i counterjihadrörelsen sätter inte alls hbtq-rättigheter särskilt högt på agendan. Det är islam, som man ser som en världserövrande våldsideologi, som står i fokus. Det är därför inte heller förvånande att FDL behövt försvara sitt deltagande i Pride-paraden inför de egna medlemmarna. Alla har rätt till sin egen åsikt vad gäller sexuella minoriteter, skrev FDL på sin facebooksida i början av juni, och så länge det sexuella beteendet inte bryter mot lagen ska FDL:s medlemmar oberoende av vad de själva tycker, respektera lagen.

Något genuint intresse för hbtq-personers rättigheter i Finland tycks FDLs sympatisörer alltså inte ha. Deltagandet är bara ännu ett sätt att försöka synas och få uppmärksamhet för sin antimuslimska agenda.

Det är oklart om de internationella deltagarna i lördagens demonstration i Stockholm över huvud taget känner till att det pågår en Prideparad i Stockholm samma dag. Pamela Geller, antimuslimsk bloggare och aktivist, skriver på sin blogg den 28 juli att man har placerat demonstrationen i Stockholm för att uppmärksamma den radikala jihadismen och Taimour Abdulwahhab al-Abdalis självmordsdåd i Stockholm 2010.

Det återstår att se om counterjihadrörelsen kommer att använda försvaret för hbtq-rättigheter som ett argument i Stockholm. I vilket fall har de fått extra mycket uppmärksamhet utrymme i media genom sitt val av datum.


Vill du att fler ska kunna läsa artiklar som den här?
Med hjälp av ditt stöd kan vi fortsätta vara en fri röst som granskar rasistiska grupper och idéer och sprider kunskap som gör att fler vill och kan stå upp mot rasismen – för demokratin.
Stöd Expo!  Bli månadsgivare

 

Annons

PROJEKT: FULSPEL

Med projektet Fulspel vill vi öka kunskapen om hur unga exponeras för högerextrema budskap i gamingmiljöer och hur det kan leda till radikalisering. 

Annons