Mangs personporträtt lästes upp bakom stängda dörrar

Publicerad 2012-07-09 15:15

Rättegången mot Peter Mangs går långsamt mot sitt slut. Under förmiddagen spelade tingsrätten upp tidigare polisförhör där Mangs fick ta del av misstankarna mot honom. Mangs höll under dagen för öronen och läste ur sin bok.

Mangs berättade bland annat i förhören om hur han haft med sig pistol under högskolelektioner ”för att vara lite lustig” samt om sitt informationssamlande kring kriminella gäng på Avpixlat.

Eftermiddagen tillägnas personalian, rättens bild av den åtalade och den åtalades livsituation, vilken av sekretesskäl till stor del presenteras bakom stängda dörrar. Nu återstår enligt förhandlingsplanen endast två ytterligare rättegångstillfällen vilka tillägnas åklagarens och försvarets slutanföranden.

Under dagen fortsatte Mangs att ignorera sin omgivning genom att med tummarna i öronen läsa sin bok.

Facebookhärvan

Expos ideella reporter Morgan Finnsiö i Aftonbladet TV om Cambridge Analytica.