Gatuaktivisterna förlorar i betydelse

Publicerad 2012-12-23 21:15

När 2012 inleddes hade den europeiska counterjihadrörelsen stora planer. English De­fence League, EDL, ville grunda ett europeiskt nätverk och dess ledare Tommy Robinson och Kevin Carroll gick in i British Freedom Party, BFP. De amerikanska antimuslimska profilerna Pamela Geller och Robert Spencer bildade Stop Islamisation of Nations, SION, och annonserade om en ”stor” manifestation i Stockholm. I Sverige bildade Ingrid Carlqvist Tryckfrihetssällskapet efter dansk förebild. (Artikeln är tidigare publicerad i Tidskriften Expo 4/2012)

Men när EDL skulle samla sitt i nätverk i Danmark för en demonstration slöt knappt ett 160-tal medlemmar upp. Swedish Defence League gjorde ett av sina få framträdande där. Även på hemmaplan förlorade EDL mark och samlade allt färre deltagare på sina manifestationer. Tommy Robinson lämnade efter intern kritik BFP för att helt ägna sig åt EDL. SIONS ”stora” manifestation i Stockholm samlade knapp 100 personer.

Counterjihadmiljön har varit uppdelat i två huvudfalanger. En bestående av journalister, forskare, författare etc., och en mer inriktad på gatuaktioner – inte sällan våldsamma. Den senare har företrätts av EDL. Men allt tyder på att EDL som rörelse håller på att dö ut.

Den andra delen har dock blivit allt mer utåtriktad. Ingrid Carlqvist tillsammans med Lars Hedegaard från danska Tryckfrihetssällskapet har gett ut ett provnummer av en tryckt veckotidning, Dispatch International. Tidningen kommer att börja distribueras under början av 2013. Ett provnummer ska skickas ut tillsammans med Sverigedemokraternas medlemstidning.

Lobbyverksamheten i till exempel det europeiska säkerhetsorganet OSSE, samt propagandaspridning genom sajter, tidningar och böcker kommer under 2013 att fortsätta vara rörelsens viktigaste propagandaredskap. Gatuaktionerna kommer med stor sannolikhet fortsätta att tappa i betydelse.

Jobba på Expo

I höst drar vi igång nya projektet Faktaalternativet, då vi under ett år ska medverka till att debatten om rasism ska bygga mer på fakta och mindre på känslor. Till detta söker vi en projektledare/redaktör. Sök jobbet innan 9 augusti!