Hatsajt uppmanar till förföljelse

Publicerad 2012-12-10 09:57

Samtidigt som Brå presenterar en rapport om politikers utsatthet uppmanar sajten Avpixlat sin läsare att aktivt förfölja politiker och journalister.

En rapport som Brottsförebyggande rådet släppt visar att mer än var tredje riksdagspolitiker är utsatt för hot, våld eller trakasserier. Av samtliga politiker i kommuner, landsting, regioner och riksdag som deltagit i undersökningen så svarade 16 procent att de under 2011 upplevt utsatthet kopplat till uppdraget.

Sverigedemokraternas ledamöter är hårdast drabbade. Nära hälften av dem uppger att de utsatts för hot, våld eller trakasserier.

Samtidigt uppmanar den till Sverigedemokraterna närstående sajten Avpixlat sina läsare att förfölja politiker. Läsarna uppmanas att filma och spela in ”sjuklöverpolitiker, journalist eller övrig PK-förespråkare ute på stan” och skicka materialet till Avpixlat-redaktionen. Avpixlats kampanj är ett svar på Aftonbladets granskning av rasism och hets på nätet.

Men det är inte bara ”slumpmässiga” möten med politiker och journalister som kan vara av intresse skriver Avpixlat:

”För den händelse ni skulle finna det långtråkigt att vänta på att slumpmässigt snubbla över ett passande tillfälle är det ju förstås aldrig fel att vara sin egen lyckas smed. Bostadsadresser för de flesta politiker, journalister och andra PK-personligheter finns bara några kostnadsfria musklick bort på tjänster.”

I samband med detta lägger sajten även upp adressuppgifter till kända journalister.

Enligt artikeln kan även konfrontation ”fungera eftersom somliga har nära till dåligt humör med lite innanför västen”:

”Tänk dock i sådana situationer på att att alltid uppträda korrekt men samtidigt så enerverande som möjligt. Iaktta och läs personen eller utgå ifrån vad du känner till om vederbörande och sikta in dig på hans eller hennes svaga punkter. Målet är att bringa personen ur fattning och göra bort sig utan att någon skugga faller över dig.”

Syftet med kampanjen är att arkivera och katalogisera det för att sedan ”publiceras vid diverse strategiskt lämpliga tidpunkter framöver”.

Ämnen

Jobba på Expo

I höst drar vi igång nya projektet Faktaalternativet, då vi under ett år ska medverka till att debatten om rasism ska bygga mer på fakta och mindre på känslor. Till detta söker vi en projektledare/redaktör. Sök jobbet innan 9 augusti!