Intoleranta partiers homohat kartlagt | Expo.se

Intoleranta partiers homohat kartlagt

Publicerad 2012-12-13 10:51

Rapporten "Ett hot mot synligheten" belyser situationen gällande hbt-personers rättigheter i Europas länder. Foto Expo.

I rapporten ”Ett hot mot synligheten” som Expo research gjort i samarbete med TCO kartläggs vilket inflytande i hbt-frågor som högerextrema och nationalistiska partier har i europeiska parlament.I flera länder runtom i Europa har homofientliga partier vunnit mark och kan nu påverka lagstiftning om mänskliga rättigheter.

– Rapporten är intressant för att den beskriver skärningspunkten mellan högerextremism och homofobi. Ofta pratar man antingen om högerextremism eller om homofobi, men homofobi är en integrerad del av den intoleranta agendan, och därför är det viktigt att se hur högerextrema partier i Europa idag förhåller sig till hbt-rättigheter, säger Martha Hannus på Expo Research som skrivit rapporten.

ett hot mot synligheten

I flera regioner i Ryssland, Moldavien, Lettland, Litauen och Ukraina har så kallade anti-gay lagar instiftats. Lagarna förbjuder vad som beskrivs som ”gaypropaganda”. I Serbien ställdes pride-festivalen in av säkerhetsskäl.

I Ett hot mot synligheten slås det fast att det finns tydliga kopplingar mellan propaganda riktat mot hbt-personer och fysiska angrepp mot dessa. Därför är det viktigt att motarbeta intoleranta grupper.

I rapporten konstateras det även att intoleranta gruppers syn på hbt-frågan skiljer sig åt. De traditionella antisemitiska och rasistiska partierna motsätter sig hbt-rättigheter. Partier med främst en antimuslimsk agenda är mer ointresserade av hbt-rättigheter.

– Vissa av de antimuslimska partierna identifierar sig med en idé om ett demokratiskt Europa där hbt-rättigheter inryms. Eller så använder de helt enkelt försvaret för hbt-rättigheter som en strategi för att framstå som ett legitimt politiskt alternativ. De mer traditionellt högerextrema partierna ser istället hbt-personer som ett hot mot rasen, kulturen eller nationen, säger Hannus.

Det poängteras i rapporten att det största hotet i vissa länder är utbredd homofobi snarare än organiserade intoleranta grupper.

– I många länder är den viktigaste strategin för hbt-aktivister att försöka öka hbt-personers synlighet i samhället, och på så sätt öka acceptansen och toleransen mot hbt-personer. Och där blir det problematiskt med partier som motsätter sig och motarbetar hbt-personers fulla deltagande i samhället. Hbt-aktivister pekar också ut andra partier, bland annat konservativa kristna partier, som det största parlamentariska hindret för en progressiv utveckling vad gäller hbt-rättigheter, säger Hannus.

Initiativet till Expo researchs rapport har tagits av TCO som ett led i arbetet för större öppenhet och tolerans.

Läs mer: Högerextrema homofober ieuropeiska parlament hos Expo Research.


Vill du att fler ska kunna läsa artiklar som den här?
Med hjälp av ditt stöd kan vi fortsätta vara en fri röst som granskar rasistiska grupper och idéer och sprider kunskap som gör att fler vill och kan stå upp mot rasismen – för demokratin.
Stöd Expo!  Bli månadsgivare

 

Annons

PROJEKT: FULSPEL

Med projektet Fulspel vill vi öka kunskapen om hur unga exponeras för högerextrema budskap i gamingmiljöer och hur det kan leda till radikalisering. 

Annons