SD får rätt i förvaltningsrätten | Expo.se

SD får rätt i förvaltningsrätten

Publicerad 2013-04-04 13:58

Sverigedemokraternas gruppledare i Sundsvall, Johnny Skalin, beskriver Förvaltningsrättens beslut som en "andningspaus" från flyktingar. (Foto Expo)

Sverigedemokraterna i Sundsvall har lyckats med att temporärt stoppa mottagandet av flyktingar till kommunen. Detta sedan förvaltningsrätten gått på partiets linje och gett kommunen bakläxa för hanteringen av ärendet.

Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI) i Sundsvall fattade i november ett beslut om att ta emot mellan 180 och 220 flyktingar. Beslutet överklagades av SD, som menade att så viktiga frågor bör beslutas av samtliga folkvalda i kommunfullmäktige och inte i kommunstyrelsen.

Nu har alltså förvaltningsrätten gett partiet rätt. Kommunens agerande strider mot kommunallagen då beslutet anses vara ”av sådan principiell beskaffenhet” att det skulle ha behandlats i fullmäktige. Kommunens argument att NAVI fattat liknande beslut sedan 1984 bet inte på rätten. Konsekvensen blir att det tidigare beslutet rivs upp.

– Med tanke på kommunens höga arbetslöshet, hemlösheten, bostadsbristen, utanförskapet och nedskärningarna i välfärden de kommande åren är det ytterst positivt att invandringsmottagningen till kommunen nu äntligen får den andningspaus som är så välbehövlig, säger Johnny Skalin, gruppledare för Sverigedemokraterna i Sundsvall, till Dagbladet.

Ett nytt beslut i frågan måste nu fattas av kommunfullmäktige, något som tidigast kan göras i juni. Hans Forsberg (C), ordförande i NAVI, säger till Dagbladet att han tror att fullmäktige kommer att besluta om ett fortsatt flyktingmottagande.

– Det råder stor politisk enighet bland partierna, förutom då Sverigedemokraterna, att vi ska ta emot flyktingar i Sundsvall, säger han.

SD har tidigare överklagat liknande beslut i andra kommuner, bland annat Heby. I det fallet har Förvaltningsrätten dock ännu inte kommit med det slutliga avgörandet.

Samtliga av SD:s överklaganden hänvisar till en dom i Malmö förvaltningsrätt 2011. Då slogs det fast att kommunen överträtt sina befogenheter när man låtit kommunstyrelsen fatta beslut om att ta emot 125 flyktingar och skyddsbehövande per år.


Vill du att fler ska kunna läsa artiklar som den här?
Hjälp oss att fortsätta granska och sprida våra artiklar utan betalväggar.
Stå upp för demokratin. Bli månadsgivare

 

Annons

Annons

Annons

Annons

Förstå och motverka rasistiska idéer?

Fyra nummer per år, fullspäckade med fördjupande reportage, granskande analyser och antirasistiskt motstånd, samt digital tillgång till alla tidskrifter från 1995 till i dag.

Annons