Förekomsten av fler romregister ska granskas

Publicerad 2014-03-24 12:16

Regeringen ger Datainspektionen i uppdrag att utreda om romer olagligt registreras inom socialtjänsten och bostadsmarknaden. Det efter att romer har uttryckt särskild oro över diskriminering på bostadsmarknaden och inom socialtjänsten och polisen. Förra året avslöjades att polisen i Skåne fört register över romer.

Avslöjandet om polisens register har skapat en oro bland romer i Sverige. Registren påminde om historien. Övergreppen mot romer under 1900-talet var omfattande vilket kommer belysas i en vitbok som ska presenteras på tisdag. I vitboken framkommer bland annat att romer kartlagts av myndigheter. Efter förra årets avslöjande om polisregistret i Skåne har den romska minoritetsgruppen uttryckt oro över att det fortfarande kan finnas olagliga register inom svenska myndigheter. Det har fått regeringen att ge Datainspektionen i uppdrag att kartlägga om olagliga register finns hos socialtjänsten och inom bostadsmarknaden.

– Romers oro för registrering är mot bakgrund av historien och dagens fördomar förståelig. Vi måste ta denna oro på allvar. Därför ger vi Datainspektionen detta uppdrag som ett led i att överbrygga förtroendeklyftan mellan den romska gruppen och samhället i övrigt. Min förhoppning är självfallet att myndigheten inte ska hitta något olagligt register, säger integrationsminister Erik Ullenhag i ett pressmeddelande.

Den tidigare kommissionären i Europarådet, Thomas Hammarberg, menar att förekomsten av eventuellt olagliga register i Sverige måste utredas på fler platser än hos socialtjänsten och inom bostadsmarknaden. Han menar att det fortfarande finns frågetecken kring de register som avslöjades hos Skånepolisen. Allt från romska barn till äldre och avlidna fanns i det. Justitieombudsmannen har tidigare beslutat att inleda en granskning av registren som myndigheten konstaterat är olaglig.

– Polisens register måste utredas över hela landet. Inte bara av anledningen att polisen i Skåne först ljög om sina register. Vi har fortfarande inte fått klart för oss vad som finns kvar i dem. De har bara sagt att en del tagits bort. Med tanke på att polisen ljugit väldigt anmärkningsvärt tidigare så behövs en djupare redovisning av vad som faktiskt finns kvar, säger Hammarberg till Expo Idag.

– Sedan har vi inte fått klart för oss om det funnits register på andra polisstationer i Sverige. Det har tyvärr varit så att poliser på andra håll i landet gjort märkliga uttalanden, talespersoner i Örebro har till exempel sagt att registren inte var något märkligt utan att registreringen var en del av hur polisen ska arbeta. Det ger en aning om att det mycket väl kan finnas fler register som inte kommit upp till debatt, fortsätter han.

Thomas Hammarberg efterlyser en kommission med uppdrag att granska antiziganismen i Sverige efter sekelskiftet. Integrationsminister Erik Ullenhags pressekreterare Lena Hallerby, säger till Expo Idag att hon vill återkomma till kravet på en kommission.

– Vi får återkomma om detta längre fram. Nu är fokus på vitboken, men det är inte de enda åtgärderna vi tänkt göra, säger hon.

Resultatet av Datainspektionens granskning om det finns olagliga register över romer eller andra etniska grupper inom bostadsmarknaden och socialtjänsten ska redovisas i december i år.

Facebookhärvan

Expos ideella reporter Morgan Finnsiö i Aftonbladet TV om Cambridge Analytica.