Var tredje SD-kandidat med tillgängligt Facebookkonto bryter mot nolltoleransen | Expo.se

Var tredje SD-kandidat med tillgängligt Facebookkonto bryter mot nolltoleransen

Var tredje SD-kandidat med öppen Facebookprofil bryter mot partiets egen policy om nolltolerans mot rasism och extremsim och gillar sajter som partiet tagit avstånd från. Det trots att partisekreterare Björn Söder i ett mejl till medlemmarna deklarerat att "gilla" en fb-grupp är att tolka som ett ställningstagande för gruppen. (Foto: Expo)

Sverigedemokraternas så kallade nolltolerans saknar förankring i de egna leden. Bland SD-kandidaterna med tillgängliga Facebook-profiler har var tredje gått emot sitt eget parti och gillat sajter eller delat material från avsändare som av paritet betraktas som "ideologiskt avvikande".

Län för län

Siffrorna visar antalet kandidater vars delningar och/eller gilla-sidor Expo kunnat ta del av, och hur många av de som gillat eller postat material från avsändare som Sverigedemokraternas ledning klassat som ideologiskt avvikande.

 • Blekinge 16/5
  Dalarna 21/8
  Gotland 1/0
  Gävleborg 84/18
  Halland 19/11
  Jämtland 5/0
  Jönköping 50/17
  Kalmar 26/11
  Kronoberg 20/6
  Norrbotten 13/0
  Skåne 201/45
  Stockholm 71/22
  Södermanland 27/9
  Uppsala 36/10
  Värmland 21/9
  Västerbotten 5/2
  Västernorrland 5/4
  Västmanland 19/4
  Västra Götaland 121/53
  Örebro 23/7
  Östergötaland 31/6
Expo Idag har granskat hur Sverigedemokraternas kandidater i valet agerar på Facebook och om de delar samma syn som partiledningen på vad som är acceptabelt att dela och gilla. Granskningen utgår från vad Sverigedemokraternas ledning själv beskriver som ideologiskt avvikande. I granskningen har Expo Idag gått igenom Sverigedemokraternas samtliga kandidater som var registrerade hos valmyndigheten den 12 augusti 2014. Det handlar om 2004 kandidater. Av dem har vi kunnat bekräfta att 1102 har ett Facebook-konto. Expo Idag har kommit åt gilla-sidorna och/eller delningar på 819 av kandidaterna. 241 av dem har gillat sidor eller delat material med dominerande innehåll eller med avsändare som partiledningen klassat om ideologiskt avvikande.

Det innebär att 29,5 procent, en knapp tredjedel, av de kandidater vars gilla-sidor och/eller delningar Expo kunnat ta del av bryter mot sitt partis egen policy. Totalt rör det sig om 12 procent av samtliga kandidater, inräknat de som inte har ett Facebook-konto.

Den gilla-sida som är mest förekommande hos kandidaterna är Fria Tider, en högerextrem nyhetssajt. Sverigedemokraternas partiideolog Mattias Karlsson beskrev 2013 sajten som styrd av neofascistiska krafter som vill normalisera antisemitism och ”antidemokratisk radikalkonservatism”.
Andra sajter som av Sverigedemokraterna betecknas som ideologiskt avvikande eller vars innehåll domineras av sådant som Sverigedemokraterna tar avstånd från är nazistiska, nyfascistiska eller så kallat Identitära.

Att SD-politiker sprider rasism på Facebook har varit återkommande problem för partiet. I mars 2013 skickade partisekreterare Björn Söder till och med ut en uppmaning till samtliga medlemmar. I brevet skrev Söder att partiet ”i princip” varje vecka får höra om personer som beter sig ”omdömeslöst på internet”. ”Det kan handla om att man ’gillar’ nazistiska partier, extremistiska tidskrifter och grupper med kränkande budskap”, menade Söder. Partisekreteraren gjorde det tydligt att det ska anses vara ett ställningstagande att ”gilla” något på Facebook. I mejlet uppmanade Söder även medlemmarna att fundera över vad de delar på Facebook:

”Vid tveksamma fall bör man alltid markera på avstånd om man nödvändigtvis måste länka till just den källan. I allmänhet rekommenderar vi att man alltid länkar till ursprungskällan som ofta återfinns hos den etablerade pressen”, skrev han.

En av dem som inte följt partiets riktlinjer är riksdagsledamoten Josef Fransson, som på Facebook gillar den ledande franska identitära profilen Philippe Vardon. 2013 höll Vardon ett föredrag på det nyfascistiska seminariet ”Identitär idé”. Vardon är även aktiv i identitära organisationer i Frankrike.

– Jag känner inte ens till vem Vardon är, så det måste jag ha gillat av misstag. Jag håller med om att det kan vara ett ställningstagande att gilla något på Facebook om man inte tar bort något som man uppmärksammats på är problematiskt. Om det är så att jag råkat klicka på gilla på Vardon så kommer jag att ta bort gillamarkeringen, säger Fransson.

William Hahne, vice förbundsordförande och pressekreterare för Sverigedemokratisk ungdom, gillamarkerar Fria Tider, men även den rasideologiska sidan ”This is Europa”, en sidan som bland annat utrycker att ”antirasist är ett kodord för antivit” och ”mångfald är ett kodord för folkmord på vita”.

Expo har förgäves sökt William Hahne för en kommentar.

Sverigedemokraternas femte namn i Sjöbo, Hans Erling Jensen, har delat en homofobisk artikel som publicerats på en nazistisk sajt. Jensen säger att han inte är medveten om att han länkat till en nazistisk sajt och dessutom gillar flera identitära sidor.

– Jag vet inte vad du pratar om. Man kan dela saker av flera olika anledningar. En kan vara att det är något dåligt man vill visa upp.

Har du tagit del av Björn Söder uppmaning att man ska vara försiktig med vad man delar?

– Det är för sådana som dig man måste vara försiktig som försöker peka ut folk som rasister, säger Jensen.

Benägenheten bland Sverigedemokraternas kandidater att gilla eller dela material från ideologisk avvikande källor skiljer sig från län till län. I Stockholm har Expo haft tillgång till 71 av kandidaternas gilla-sidor och/eller delningar. 27 av dessa sprider material som Sverigedemokraterna tagit avstånd från. I Halland rör det sig om 13 av 19 kandidater, alltså 68 procent. I Västra Götaland är motsvarande siffra 45,5 procent. 55 av 121 kandidater. Medan det i Norrbotten, Jämtland och Gotlands län inte är en enda.

Expo har under lördagskvällen förgäves sökt Sverigedemokraternas pressekretariat för en kommentar.

SIDOR SOM INGÅR I GRANSKNINGEN

”Kryptonazism” (Så har SD beskrivit utbrytarpartiet Nationaldemokraterna)
Sverigebutiken
Nationaldemokraterna
Nationell Idag
Nya Tider (drivs av Nationell Idags tidigare redaktion)
AlternaMedia (ger ut bland annat Nya Tider)
Rasmus Gårdebrink

Nazism
Svenskarnas parti
Realisten
Motgift
Svenska motståndsrörelsen
Nationell.nu
Nyskapande
Nationell solidaritet
Dan Eriksson
Magnus Söderman
Vi som stödjer Sveriges medborgargarde

Neofascism (SD:s lednings beskrivning av identitär högerextremism)
Fria Tider
Motpol
Nordisk Ungdom
koling.nu
Identitär idé
Philippe Vardon
Generation Identitaire

Rasideologiska sidor
This is Europa

Rättelse: I en tidigare version av artikeln ingick sidorna This is Scandinavia och This is is Sweden i granskningen. Sidorna har plockats bort ur granskningen. Det förändrar siffran av kandidater som gillamarkerat sidor som av Sverigedemokraterna betraktas som ideologiskt avvikande från 32 procent till 29,5 procent eller med totalt 19 personer.


Vill du att fler ska kunna läsa artiklar som den här?
Hjälp oss att fortsätta granska och sprida våra artiklar utan betalväggar.
Stå upp för demokratin. Bli månadsgivare

 

Annons

Annons

Annons

Annons

Datadrivet kampanjarbete

dfd

Ett pilotprojekt med Röda Korsets ungdomsförbund - läs vår rapport!

Annons