Intolerans14: Nazister satsade stort under valåret | Expo.se

Intolerans14: Nazister satsade stort under valåret

Publicerad 2015-03-24 05:41

Valåret satte spår i antal aktiviteter under året. Nazistiska Svenskarnas parti avslutade sin valturné med en demonstration i Stockholm. (Foto: David Lagerlöf/Expo)

Under valåret satte Svenskarnas parti rekord i aktiviteter. För hela miljön noterar vi en 23-procentig ökning, med propagandaspridning, offentliga manifestationer och aktioner i genomsnitt sju gånger om dagen. 2014 var också året då Nationaldemokraterna lade ned sin verksamhet.

Intolerans14 är Expos sjunde årsrapport om den rasideologiska miljöns aktiviteter. Miljöns aktiviteter granskas utifrån kategorierna: Antalet aktiva organisationer, antalet aktiviteter, den geografiska spridningen samt form av aktiviteter. Aktivitetsformerna delas i sin tur upp i propagandaspridning, manifestationer, sociala aktiviteter, kampförberedande, föredrag, kommunpolitik, demonstrationer och konserter.

Uppgifterna i rapporten bygger på organisationernas egen rapportering på deras respektive sajter och på Facebook vilket kan innebära en risk för såväl under- som överrapportering. Sedan 2012 har vi inkluderat annan organiserad intolerans, som Sverigedemokraterna och den antimuslimska rörelsen, i rapporten men vi för dock ingen statistik för dessa organisationer.

Ökning
Det har skett en stadig ökning av aktiviteter sedan 2011. Under 2013 noterade vi en 28-procentig ökning och under 2014 har antalet aktiviteter stigit ytterligare och når en ny rekordnivå, från 2 334 till 2 864, en ökning med 23 procent.

Mycket av ökningen kan hänföras till Svenskarnas partis valkampanj. Även Svenska motståndsrörelsen har haft en rejäl ökning och genom att Nordisk ungdom började med aktivitetsredovisning på sin sajt kunde vi notera 286 aktiviteter för dem. Det är viktigt att hålla i minnet att en aktivitetsökning inte nödvändigtvis innebär en motsvarande ökning av medlemmar, även om samtliga organisationer rapporterar att så skett.
 

 svp Svenskarnas parti med ett fåtal anhängare höll tal på Alemdalens stora scen dagen innan politikerveckan. Det är första gången nazister talar där. (Foto: Expo)

 

Aktivitetsökningen har framförallt skett inom propagandaspridningen, det vill säga flygbladsutdelning och klistermärken. Under 2014 genomfördes 2 350 sådana aktiviteter jämfört med 1 884 föregående år. Även de kampförberedande aktiviteterna som fysisk träning och olika former av kampsportsträning har ökat betydligt – från 25 till 89. Vissa aktiviteter har dock minskat. Så har bara två demonstrationer genomförts under 2014 mot fem 2013. Likaså har aktiviteter inom kommunpolitik minskat från 29 till två, vilket bland annat beror på Nationaldemokraternas nedläggning. Antalet manifestationer har legat still – 227 mot 225 under 2013. Sociala aktiviteter och föredrag visar en viss ökning.

I snitt har det spridits propaganda i form av flygblad, klistermärken och banderolluppsättningar eller genomförts olika manifestationer och aktioner sju till åtta gånger dagligen under 2014. Svenskarnas parti stod för drygt sex aktiviteter i genomsnitt dagligen fram till valdagen i september.

Vad gäller den geografiska spridningen har flest aktiviteter, 563, genomförts i Stockholms län vilket är en ökning från 351 föregående år. Ökningen kan bland annat förklaras av Nordisk ungdom, men framför allt är det SMR som står för en stor del av ökningen. Därefter kommer Jönköpings län med 346 aktiviteter, varav Svenskarnas parti stod för 294. På tredje plats kom Västra Götaland med 294 aktiviteter. Även här utmärkte sig Svenskarnas parti med sina 195 aktiviteter. Värmland kommer på fjärde plats med 238 aktiviteter, tätt följt av Skåne med 237. Lägst aktivitetsnivå hade Gotland där endast tolv aktiviteter genomfördes.

Bryter vi ned siffrorna på kommunnivå ser vi att Stockholm kommer i topp med 240 aktiviteter, följt av 144 i Jönköping och 114 i Sundsvall. Göteborg kommer först på 11:e plats med 61 och Malmö på 37:e plats med 21 aktiviteter.

Svenskarnas parti
Svenskarnas parti ställde upp i 34 kommuner i valet vilket återspeglar sig i dess aktivitetsnivå. Partiet tog fram särskilt valmaterial för flera av kommunerna och producerade även en valtidning.

Flest aktiviteter, 112, hade det i Jönköpings kommun där partiet också ställde upp med en kandidat, därefter kommer Sundsvall med 97 aktiviteter och Vaggeryd 85. Det hade dock inte någon kandidat i Sundsvall. I Stockholm genomfördes endast 35 aktiviteter. I några kommuner där partiet kandiderade genomfördes inga aktiviteter alls, som i Lidköping och Klippan. I Lidköping hade partiet dessutom en representant i fullmäktige som satt på ett sverigedemokratiskt mandat. I Färgelanda genomfördes endast en aktivitet, i Tidaholm två och i Nässjö samt Västervik tre vardera trots att partiet kandiderade i kommunalvalet.

Svenska motståndsrörelsen

 

 

 smr Pär Öberg, Svenska motståndsrörelsen, tog i oktober plats i Ludvika kommunfullmäktige på ett sverigedemokratiskt mandat. (Foto: David Lagerlöf/Expo)

 

Svenska motståndsrörelsen, svenska delen av Nordiska motståndsrörelsen, har haft aktiviteter i samtliga län. Antalet aktiviteter ökade från 613 till 800 under året, varav 580 var propagandaspridning. Under året har rörelsen satsat mer på kampförberedande aktiviteter som nu ökat till 87 jämfört med 19 föregående år. Man har också haft fler föredrag, såväl interna som öppna för utomstående. Flest aktiviteter har genomförts i Stockholms län (205) därefter Skåne (95) och Dalarna (77). På kommunnivå har skett flest aktiviteter i Stockholm (146), därefter Emmaboda (39) och Umeå (38), där det för övrigt endast genomfördes en aktivitet föregående år. I Göteborg redovisar man 19 aktiviteter och i Malmö inte en enda.

Nordisk ungdom
Nordisk Ungdom, som började med en mer noggrann aktivitetsredovisning under 2014, har genomfört de flesta av sina 286 aktiviteter i Stockholm (110), därefter Västra Götaland (32) och Skåne (23). I likhet med övriga organisationer satsar Nordisk ungdom på propaganda­spridning, och mycket av det som sprids är reklam för den egna organisationen. Dessutom har de genomfört ett flertal spektakulära aktioner.

Troligen har deras aktiviteter varit underrapporterade tidigare vilket gör att det blir svårt att göra jämförelser med föregående år.

ND lägger ned
Parallellt med aktivitetsökningen har konsolideringen av den rasideologiska miljön fortsatt. Under året lade Nationaldemokraterna ned sin verksamhet efter att ha varit verksam sedan 2001. Förbundet nationell ungdom och Dresdenkommittén har inte heller haft någon verksamhet. Dock har en ny organisation tillkommit, Nationell Demokrati. Totalt finns det 10 aktiva organisationer.

I år lyfter vi även fram utvecklingen inom högerextrema medier. Även här har det skett stora förändringar under året. Svenskarnas partis webbtidning Realisten lades ned 1 oktober och Nationell Idag som fram till 2012 var partiorgan för Nationaldemokraterna gick i konkurs.

Motpols identitära seminarium var det sjätte i ordningen och gick under rubriken Identitet och Globalisering. På seminariet talade bland andra Philippe Vardon, som är en av den franska identitära rörelsens grundare och Markus Willinger, författare till Generation Identity.

Vit makt-musiken
Blood and Honour som vi skrev om kort i förra årets rapport tycks ha fått i gång viss verksamhet. Bland annat har det varit möten i Helsingborg och Stockholm och en sommarfest har anordnats på okänd ort. Blood and Honour deltog även i en demonstration i Köpenhamn och var tillsammans med Frihetsrock medarrangörer till en konsert.

Ladda ned hela rapporten (Funkar inte att ladda ned med explorer)

 


Vill du att fler ska kunna läsa artiklar som den här?
Hjälp oss att fortsätta granska och sprida våra artiklar utan betalväggar.
Stå upp för demokratin. Bli månadsgivare

 

Annons

Annons

Annons

Annons

Datadrivet kampanjarbete

dfd

Ett pilotprojekt med Röda Korsets ungdomsförbund - läs vår rapport!

Annons