Analys

Så urholkar Sverigedemokraterna välfärden

Publicerad 2015-10-04 09:42

SD säger sig vilja bygga landet. Men partiets budget ger en annan bild. Genom att skära i statens ersättningar till kommunerna riskerar Sverigedemokraterna att urholka välfärden och skapa större skillnader i livsvillkor mellan landets kommuner.

Det svenska politiska landskapet har förändrats. Sverigedemokraterna har under det senaste halvåret etablerat sig som ett av landets största partier i opinionsmätningarna. Att partiet sprider hat och misstro, det vet vi. Men vad vill egentligen detta SD som nu gör anspråk på att bli det nya statsbärande partiet.

I veckan presenterade Sverigedemokraterna sin budget. Medias fokus hamnade som vanligt på partiets migrationspolitik. SD har en nollvision för asylsökande. Målet är alltså att ingen ska kunna söka asyl i Sverige. Ingen. Skicka tillbaka dem som kommer, öka gränsbevakningen och skicka mer pengar till flyktinglägren, där kriget och terrorn är närmsta granne. Det är samma idé som vanligt. Om man på riktigt tror att människor från olika delar av världen inte kan leva tillsammans så återstår bara att hålla muslimer, araber och afrikaner så långt borta som möjligt. Det är en nationalismens globala apartheidsystem i full prakt.

Men Sverigedemokraterna är mer än så. För innanför Sveriges gränser så ska ju trots allt ett land styras, eller i Sverigedemokraternas fall stöpas om.

Det är hög tid för både media, partiets politiska motståndare och kanske även de som nu öppnar dörren på glänt för partiet att börja syna partiet i sömmarna.

Sverigedemokraternas retorik är enkel. Med en kraftigt minskad invandring behöver vi inte göra av med lika mycket pengar på integration och flyktingmottagande. Då kan vi istället bygga Sverige. Det blir många lockbeten till många väljargrupper.

Men SD vill inte bara bygga. De vill också riva ner.

Det svenska civilsamhället får sig en rejäl törn. Stöden till trossamfunden, idrotten, ungdomsverksamhet, folkbildningen och stödet till kvinnors organisering ska minskas. Istället lägger partiet pengarna på att väcka liv i det svenska kulturarvet. För ett parti som vill bygga ett samhälle på en kulturell homogenitet är makten över våra tankar det viktigaste vapnet. Ett fritt och bullrigt civilsamhälle stör medan en fostrande nationalistisk kulturpolitik kan skapa de nya svenskarna.

De redan hårt utsatta lokaltidningarna får det ännu tuffare. Sverigedemokraterna vill dra undan mattan för dem genom att kraftigt minska presstödet. För vem behöver en riktig lokaltidning när det finns Avpixlat och Flashback? Det finns mer. Och det mesta är ju egentligen inte särskilt oväntat. Men en sak sticker ut. En av partiets största besparingar sker i den anonyma posten ”Allmänna bidrag till kommuner.”

Posten utgörs till största del av det kommunala utjämningssystemet, som i korthet går ut på att staten enligt en komplicerad formel ersätter kommuner som av olika skäl saknar resurser, så att de kan ge invånarna de grundläggande välfärdstjänsterna som staten lagt på kommunerna att utföra. Systemet ska fungera som en garant för att du, var du än bor, ska kunna få samma välfärdsservice.

Detta vill alltså SD skära i, rejält dessutom. Regeringen anslår cirka 93,4 miljarder för nästa år, och summor i ungefär samma storlek för resten av mandatperioden. SD vill under de kommande åren nästan halvera ersättningen.

SD går loss som en slaktare på tjack. Konsekvensen skulle bli oerhörd.
Exakt hur SD räknat och resonerat i den nya budgeten är svårt att utläsa. Men i början av september, innan den nya budgeten släpptes, uppmärksammade Anna Ljungdell, socialdemokratisk kommunalråd i Nynäshamn, partiets massiva besparing i välfärden. I den efterföljande debatten får vi några ledtrådar till SD:s egna matematik.

I en debattartikel i Dagens Samhälle konstaterade Ljungdell att hennes kommun riskerade att få 100-140 miljoner mindre i ersättning. (baserat på partiets förra budget då de ville spara 53 miljarder.) Det motsvarar ungefär kommunens hela kostnad för barnomsorgen.

Oscar Sjöstedt, partiets ekonomisk-politiske talesperson svarade på kritiken. SD sparar inte alls i välfärden, påstår han. Men hans matematiska formel är ungefär lika klargörande som att räkna till sju på fem fingrar. Det hänger helt enkelt inte ihop.Sjöstedt menar att kommunernas utgifter kopplade till asyl-och anhöriginvandrare kommer att utebli om SD får bestämma. Då tänker SD att kommunerna inte behöver lika mycket ersättning från staten. Dessutom kommer kommunerna bli kompenserade genom en reform som likställer skatt på pensionärer och löntagare om.

Problemet är att det kommunala utjämningssystemet inte nödvändigtvis hänger ihop med invandring. Det finns för att reglera skeva befolkningsstrukturer och problem med utflyttning från kommunerna, bland annat. Oavsett om en kommun har invandring eller inte så kommer den fortfarande att behöva ersättas. Och dessutom är ju det i regeringens budget beräknat på alla oss som redan bor här. Och vi kommer inte, hur mycket SD än önskar det, inte att försvinna.

Den ökade skatteintäkten som partiet ser framför sig räddar inte heller situationen, eftersom den riskerar att förstärka eller skapa nya skeva finansieringsstrukturer i kommunerna, som alltså inte kan ersättas i samma grad som tidigare eftersom partiet försvårat det.

SD fick i samband med debatten i Dagens Samhälle svar från Anna Ljungdell. Hon frågade hur den där pensionärsreformen egentligen skulle funka. Men hon har inte fått något ordentligt svar av Oscar Sjöstedt.

I samma tidning dundrade chefredaktören Mats Edman att SD kokar soppa på rutten fisk.

Exakt hur SD tänkt är alltså oklart. En sak är säker. Hur de än har räknat så går partiet helt på tvärs med sitt eget löfte till väljarna. SD säger sig vilja bygga hela landet. Genom att montera ner utjämningssystemet gör man tvärtom. De slaktar ett system som var tänkt att hålla ihop det här landet.

Jobba på Expo

I höst drar vi igång nya projektet Faktaalternativet, då vi under ett år ska medverka till att debatten om rasism ska bygga mer på fakta och mindre på känslor. Till detta söker vi en projektledare/redaktör. Sök jobbet innan 9 augusti!