Så vill NMR skapa ”fanatiska kämpar” | Expo.se

Så vill NMR skapa ”fanatiska kämpar”

Publicerad 2018-04-26 08:42

Nordiska motståndsrörelsens tält under Almedalsveckan 2017.

2017 besökte NMR Almedalen för att synas och möta nya potentiella sympatisörer.

Expo har identifierat 111 personer som för första gången deltog i NMR:s aktivism under 2017. Av dessa har 64 sedan tidigare en bakgrund inom den rasideologiska miljön, 47 har tidigare inte varit aktiva inom miljön.

Expo har genom att granska Nordiska motståndsrörelsens aktivism kunnat identifiera 111 personer som inte tidigare synts i organisationen. Det handlar om personer mellan 13 och 60 år, genomsnittsåldern ligger på närmare 32 år. 30 av de 111 personerna är kvinnor.

47 av de identifierade personerna går inte, vad vi har kunnat finna, att koppla till tidigare samröre med högerextrema miljön – varken organisatoriskt eller som aktiv i till exempel forum på nätet.

De resterande 64 har på olika sätt haft koppling till miljön, det handlar om allt från att tidigare sverigedemokrater till personer som tidigare varit en del av nazistmiljön. Där finns även sådana som mest varit aktiva på nätet, där de på olika sätt spridit högerextrem propaganda.

Rekryteringen har skett i hela landet, från Skåne till Norrbotten.

Propagandans betydelse

Expos granskning visar att den rasideologiska miljön blir allt mer aktiv i att sprida sin propaganda.

Totalt genomförde den rasideologiska miljön 3 660 aktiviteter under 2017, 3 446 av dem kunde knytas till Nordiska motståndsrörelsen. Propagandaspridning var den vanligaste formen, totalt genomfördes 2 950 sådana aktioner under året. 

En viktig funktion med den propaganda som Nordiska motståndsrörelsen sprider är att via den nå personer som organisationen kan värva.

Nordiska motståndsrörelsen ska hålla tal under Almedalsveckan 2017
NMR:s aktivister är varje vecka ute på gator och torg för att sprida sin propganda . Foto: David Lagerlöf

Fanatiska kämpar

NMR har tagit fram en skrift för aktivister. I den kan man läsa om bland annat deras egen syn på propagandans betydelse för att ”skapa fanatiska nationalsocialistiska kämpar”:

”Vår propaganda har flera syften: Dels vill vi få folket att förstå vad som händer, upplysa dem om nationalsocialismen och nödvändigheten av vår kamp. Dels vill vi rekrytera nya aktivister och skapa fanatiska nationalsocialistiska kämpar. Folket ska upplysas och organisationen ska växa och bli starkare.”

Utöver propagandaspridning och offentliga demonstrationer anordnas mer slutna möten där nyfikna är välkomna. Även där är ett av syftena att knyta personer till organisationen:

”Föredragsverksamhet är ett mycket bra sätt att knyta lösa sympatisörer närmare till organisationen och på sikt kunna rekrytera dem som aktivister.”

LÄS HELA GRANSKNINGEN


Vill du att fler ska kunna läsa artiklar som den här?
Hjälp oss att fortsätta granska och sprida våra artiklar utan betalväggar.
Stå upp för demokratin. Bli månadsgivare

 

Annons

Annons

Annons

Annons

Datadrivet kampanjarbete

dfd

Ett pilotprojekt med Röda Korsets ungdomsförbund - läs vår rapport!

Annons