Felaktig bild av Expo i FOI:s rapport | Expo.se
Analys

Felaktig bild av Expo i FOI:s rapport

Publicerad 2018-05-18 15:47

Daniel Poohl

Totalförsvarets forskningsinstituts rapport Den digitala kampen - autonoma rörelser på nätet ger en grovt felaktig bild av Expo.

Totalförsvarets Forskningsinstitut publicerade i veckan rapporten ”Den digitala kampen – autonoma rörelser på nätet”. I den nämns till vår stora förvåning stiftelsen Expo. Under rubriken ”Infiltration och efterforskningar” ges intrycket att Expo är en del av, vad som i rapporten kallas den autonoma miljön, och att vår journalistik i förlängningen syftar till att göra hembesök hos politiska motståndare i form av hot och trakasserier. Det är en absurd och felaktig bild av vår verksamhet.

Stiftelsen Expo är en antirasistisk partipolitiskt obunden stiftelse. Vi driver journalistik utifrån journalistikens etiska riktlinjer. Vi vilar på den liberala demokratins ideal har ett tvärvetenskapligt och tvärpolitiskt perspektiv. Vi har flera gånger – när stora delar av samhället tigit – markerat mot det våld som drabbat representanter för radikalnationalistiska grupper.

Vi faller inte under någon punkt in under den definition av autonoma grupper som presenteras i rapporten.
Ändå nämns vi, av allt att döma enbart för att vi granskar extremhögern.

FOI:s rapport är en del av ett regeringsuppdrag som går ut på att bland annat öka kunskapen om den digitala propagandan från våldsbejakande extremistgrupper. Det är ett viktigt och angeläget uppdrag. Därför är det extra allvarligt att innehållet nu istället skapar en vilseledande, okunnig och direkt felaktig bild av läget.

Vi har sedan torsdagen sökt redaktören för rapporten och under fredagen även den ställföreträdande avdelningschefen som godkänt rapporten.
Men vi har fortfarande inte fått något svar

Det är åtminstone rimligt att FOI tydligt presenterar på vilka grunder man formulerat sig så att det framstår som att stiftelsen Expo - en partipolitiskt obunden stiftelse, baserad på den liberala demokratins ideal - hamnar i en rapport om våldsbejakande extremism.


Vill du att fler ska kunna läsa artiklar som den här?
Hjälp oss att fortsätta granska och sprida våra artiklar utan betalväggar.
Stå upp för demokratin. Bli månadsgivare

 

Annons

Förstå och motverka rasistiska idéer?

Fyra nummer per år, fullspäckade med fördjupande reportage, granskande analyser och antirasistiskt motstånd, samt digital tillgång till alla tidskrifter från 1995 till i dag.

Annons