Så gjorde vi granskningen | Expo.se

Så gjorde vi granskningen

Publicerad 2018-07-05 07:49

Så har vi räknat för att kunna lista kommunerna med störst vit makt-närvaro.

Expo och Segerstedtinstitutets lista bygger på Expos dokumentation av vit makt-aktiviteter under de senaste tio åren. Uppgifterna bygger till största del på organisationernas egen rapportering på deras respektive sajter och sociala medier, men också på vår egen research. Detta kan innebära en risk för såväl under- som överrapportering, framför allt riskerar vi att missa aktiviteter som av olika skäl sker i skymundan eller som inte rapporteras av grupperna själva.

72 kommuner i grundurvalet

Vi har sammanställt de kommuner där det under nio av de tio senaste åren har förekommit propagandaspridning - aktiviteter som syftar till att sprida synlig propaganda i närmiljön som uppsatta klistermärken och utdelning av flygblad. Det är totalt 72 kommuner.

Kommunerna har sedan tilldelats poäng beroende på mängden av aktiviteter som tyder på en lokal nazistisk social praktik.

Högst värde har vi gett det som i Expos data kallas Kommunpolitik - aktiviteter inom ramen för kommunpolitiskt arbete, som närvaro vid kommunfullmäktigemöten.

Näst högst värde har vi gett Sociala aktiviteter - gruppaktiviteter som syftar till att stärka den egna gruppen, exempelvis fester och pubkvällar och Föredrag - interna eller offentliga föredrag, utbildningar eller studiecirklar.

Lägst värde har vi gett Kampförberedande aktiviteter- aktiviteter som förbereder aktivister inför olika, ofta våldsrelaterade, moment i den politiska kampen, som kampsportsträningar. Och Manifestationer - aktiviteter som syftar till att markera politisk närvaro i gatumiljön som exempelvis stillastående flygbladsutdelningar i grupp, att man håller upp banderoller eller olika typer av sociala aktioner som gatupatrullering.

Nazistisk social praktik

Den totala summan blir ett värde på i vilken grad kommunen präglas av en nazistisk social praktik.

För att ge en rättvis bild av läget i kommunerna har vi tagit hänsyn till befolkningsmängd. Indexvärdet är därför angiver per tusen invånare.

De 25 kommuner vi nämner i vår lista har alla en dubbel avvikelse från medianvärdet av indexmåttet.


Vill du att fler ska kunna läsa artiklar som den här?
Med hjälp av ditt stöd kan vi fortsätta vara en fri röst som granskar rasistiska grupper och idéer och sprider kunskap som gör att fler vill och kan stå upp mot rasismen – för demokratin.
Stöd Expo!  Bli månadsgivare

 

Annons

PROJEKT: FULSPEL

Med projektet Fulspel vill vi öka kunskapen om hur unga exponeras för högerextrema budskap i gamingmiljöer och hur det kan leda till radikalisering. 

Annons