Efter finska förbudet – NMR startar nytt parti | Expo.se

Efter finska förbudet – NMR startar nytt parti

Publicerad 2018-12-04 10:23

Nordiska motståndsrörelsen demonstrerar i Helsingfors i slutet av 2016.

Förbudet mot Nordiska motståndsrörelsen i Finland har verkställts efter att hovrätten slagit fast beslutet. För att kunna fortsätta verksamheten försöker nu nazistorganisationen registrera ett parti. Samtidigt har NMR genomfört en rad protestaktioner, bland annat utanför finska ambassaden.

Den 27 november trädde förbudet i kraft mot Nordiska motståndsrörelsen, NMR, i Finland efter att Åbo hovrätt gått på samma linje som tingsrätten i Birkaland.

Det finns fortfarande en möjlighet för NMR att överklaga beslutet till Högsta domstolen, men sannolikheten bedöms vara liten att den tar upp fallet för prövning. I praktiken innebär förbudet att NMR inte tillåts hålla möten, värva medlemmer eller sprida organisationens propaganda. 

Förbereder sig för demonstration

Ingenting tyder dock på att nazistorganisationen tänker upphöra med sin verksamhet. Dagen efter förbudet publicerades en film på NMR:s hemsida där aktivister i Finland höll en banderoll med ett citat från den amerikanske terroristen Robert Jay Mathews, som dödades i samband med en eldstrid med FBI år 1984. Citatet lyder: ”Nederlag, aldrig. Seger för alltid.”

Simon Olsson, ledare för Nordiska motståndsrörelsen.
NMR:s ledare Simon Lindberg säger efter förbudet i Finland att organisationen kommer att fortsätta sin ”kamp”. Foto: Expo

En demonstration är planerad i Helsingfors på den finska nationaldagen 6 december. NMR:s aktivister uppmanas att delta på manifestationen som beskrivs som ”oberoende nationalsocialistisk”. NMR står inte som arrangörer, istället har NMR:s ledare, Simon Lindberg, beskrivit den som arrangerad av ”autonoma nationalsocialister”.

Mycket tyder på att NMR har förberett sig för ett förbud och att organisationen försöker hitta vägar att kringgå det. NMR har till exempel flyttat över driften av sin finska hemsida till aktivister som bor utanför Finland.

Försöker bilda parti

Den 6 november gick NMR i Sverige ut med att det pågår en namninsamling i Finland för att grunda partiet Kansan yhtenäisyys (Folkgemenskap), men de nämner inte att det är deras egna aktivister som leder partisatsningen. Hela styrelsen till det nya partiet är medlemmar i NMR och partiprojektet påbörjades redan i april.  

För att få partiet registrerat krävs att 5 000 namnunderskrifter samlas in under ett år. Det ska hittills ha samlats in runt 1 500 namnunderskrifter. Partiet har till sommaren på sig att uppnå målet. Enligt Yle har NMR:s finska avdelning även registrerat föreningen Suomalaisapu (svenska Finlandshjälpen).

Enligt jurister som Yle har varit i kontakt med kan både det nya partiet och den nya föreningen komma att förbjudas om myndigheter kan koppla ihop dem med NMR. Det kräver dock nya rättsprocesser.

”Strider mot god sed”

Det var Polisstyrelsen i Finland som inledde processen för att få NMR förbjuden efter den grova misshandeln av Jimi Karttunen den 10 september 2017. Två veckor efter misshandeln avled han på grund av hjärnskador. En aktivist i Nordiska motståndsrörelsen har dömts för attacken.

Domstolen har slagit fast att NMR bryter mot god sed och att den godkänner och uppmuntrar till våld. 


Vill du att fler ska kunna läsa artiklar som den här?
Med hjälp av ditt stöd kan vi fortsätta vara en fri röst som granskar rasistiska grupper och idéer och sprider kunskap som gör att fler vill och kan stå upp mot rasismen – för demokratin.
Stöd Expo!  Bli månadsgivare

 

Annons

Annons

Annons

Annons

PROJEKT: FULSPEL

Med projektet Fulspel vill vi öka kunskapen om hur unga exponeras för högerextrema budskap i gamingmiljöer och hur det kan leda till radikalisering. 

Annons