Vit makt 2018 – Statistik, metod, termer och källor | Expo.se

Vit makt 2018 – Statistik, metod, termer och källor

Publicerad 2019-04-30 05:53

Stökigt när NMR-aktivister attackerade motdemonstranter i anslutning till ett Nordisk ungdom-evenemang.

Stökigt när NMR-aktivister attackerade motdemonstranter i anslutning till ett Nordisk ungdom-evenemang.

Svensk vit makt - årsrapport 2018

Expos årsrapport över vit-makt-miljöns aktiviteter i Sverige.

Här samlar vi de viktigaste tabellerna från vår sammanställning för 2018. Här kan du också läsa om hur vi gjort granskningen.

Om du är journalist och vill ställa frågor om materialet, kontakta vår kommunikatör [email protected], 08-400 219 25.

Ansvarig för insamlandet och sammanställningen av rapportens statistik är researcher Jonathan Leman.
Filip Esaiasson och Erik Sidenbladh har bidragit i arbetet med att bearbeta datan.

Analysen och de viktigaste dragen i årets sammanställning finns att läsa på expo.se. Där kan du också ladda ner datan för alla tabeller, förutom den stora sammanställningen för län och kommuner, som bara finns här.

LADDA NER ALL STATISTIK FÖR ALLA KOMMUNER OCH LÄN

Så gjorde vi

Expos årliga sammanställning av aktiviteter i vit makt-miljön är en fingervisning av nazistiska och fascistiska gruppers mobiliseringsförmåga. Aktiviteterna sammanställs utifrån följande kategorier:

– Antalet organisationer som genomfört aktiviteter
– Antalet aktiviteter
– Den geografiska spridningen
– Form av aktiviteter

Aktiviteterna delas i sin tur upp i:

Propagandaspridning
Aktiviteter som syftar till att sprida synlig propaganda i närmiljön såsom uppsatta klistermärken och utdelning av flygblad.

Manifestationer
Aktiviteter som syftar till att markera politisk närvaro i gatumiljön som exempelvis stillastående flygbladsutdelningar i grupp, hålla upp banderoller eller olika typer av kollektiva aktioner som gatupatrullering.

Sociala aktiviteter
Gruppaktiviteter som syftar till att stärka den egna gruppen, exempelvis fester och pubkvällar.

Kampförberedande aktiviteter
Aktiviteter som förbereder aktivister inför olika, ofta våldsrelaterade, moment i den politiska kampen, som kampsportsträningar.

Föredrag
Interna eller offentliga föredrag, utbildningar eller studiecirklar.

Kommunpolitik
Aktiviteter inom ramen för kommunpolitiskt arbete, som närvaro vid kommunfullmäktigemöten.

Demonstrationer
Utåtriktade demonstrationer som syftar till att samla stora skaror under en eller flera paroller.

Konserter
Spelningar med olika typer av vit makt-band eller artister. Vi redovisar bara aktiviteter som genomförts i Sverige. Alla aktiviteter går inte att knyta till en kommun eller län men registreras ändå, då under kategorin ”Okänd”. Konserter utan tydlig vit makt-agenda där vit makt-band spelar räknas inte. 

Så räknar vi

Uppgifterna bygger till största del på organisationernas egen rapportering på deras respektive sajter och sociala medier, men också på vår egen research. Detta kan innebära en risk för såväl under- som överrapportering, framför allt riskerar vi att missa aktiviteter som av olika skäl sker i skymundan eller som inte rapporteras av grupperna själva. Under 2015 korrigerade vi datan i tidigare rapporter. Statistiken över antalet aktiviteter skiljer sig därför marginellt under några av åren.

Vår årliga granskning har sedan första utgåvan 2008 haft olika form och delvis skiftande innehåll. Den här rapporten fokuserar enbart på det vi kallar vit makt-miljön.

Vit makt-miljön

Vit makt-miljön utgörs av grupper och aktörer som vill forma ett homogent samhälle med vad de uppfattar som vithet som bärande princip. Inom detta spektrum ryms den nationalsocialistiska rasprincipen men också uttalat etnonationalistiska utgångspunkter. Grupperna präglas också av antisemitism och enas i ett motstånd mot den liberala demokratin.

Vit makt-miljön är en del av det radikalnationalistiska landskapet, där även Sverigedemokraterna med sin kulturnationalism och diverse andra nationalistiska och populistiska aktörer ingår. Som helhet är radikalnationalismen långt ifrån en enhetlig och sammanhållen miljö. SD är inte nazister, och nazister tenderar att se Sverigedemokraterna som svikare eller rentav del av den påstådda judiska världskonspirationen.

Men vit makt-miljön delar ändå retorik med resten av de radikalnationalistiska grupperna. De ser feminister, liberaler och socialister som politiska fiender. De sprider och tar till sig antimuslimska idéer, för fram en populistisk berättelse och målar ut flyktingar som ett hot mot nationen. Därför uppstår band – framför allt på nätet – mellan vit makt-miljön och resten av det radikalnationalistiska landskapet. Trots att de på pappret står långt ifrån varandra.

Räknar inte in hatsajter

Det här är alltså inte en rapport över alla grupper som sprider rasism och intolerans, utan en avgränsad granskning av vit makt-rörelsen. Vi sammanställer inte heller den helt nätbaserade aktivismen eller antalet aktörer på nätet. Dessutom finns det ett litet antal tynande grupper inom vit makt-miljön som vi betraktar som aktiva, men som inte lyckats förmå genomföra någon aktivitet vi registrerat. De ingår därmed inte i granskningen, men är likväl en del av miljön.

Det betyder inte att rasismen i Sverige är avgränsad till de grupper som förekommer i vår sammanställning. Rapporten är snarare en fingervisning om statusen hos de mest radikala aktivistorienterade grupperna.

Gällande statistiken så är det värt att notera att vid några tillfällen deltar flera organisationer vid samma aktivitet. Därför korrelerar inte antalet aktiviteter med aktiviteter per organisation (som blir fler).

Statistiken

 
 
 
 
 

 


Vill du att fler ska kunna läsa artiklar som den här?
Hjälp oss att fortsätta granska och sprida våra artiklar utan betalväggar.
Stå upp för demokratin. Bli månadsgivare

 

Annons

Förstå och motverka rasistiska idéer?

Fyra nummer per år, fullspäckade med fördjupande reportage, granskande analyser och antirasistiskt motstånd, samt digital tillgång till alla tidskrifter från 1995 till i dag.

Annons