Fler kontaktar Exit till följd av corona | Expo.se

Fler kontaktar Exit till följd av corona

Publicerad 2020-08-12 15:49

Exits verksamhetsansvarig Björn Berglund

Exits verksamhetsansvarig Björn Berglund ser ett ökat behov av anhörigstöd.

Som en följd av coronapandemin och ökad isolering har Exit, sedan i mars, satsat på extra stöd till anhöriga som har personer som radikaliserats i sin närhet.
– När familjer kommer närmare varandra blir problematiken tydligare. Det som man tidigare trodde kanske bara var en fas förstår man nu är ett riktigt problem, säger Exits verksamhetsansvarig Björn Berglund.

Exit, som är en del av Fryshusets verksamhet, hjälper personer som vill ta sig ut ur extremistiska miljöer och ger stöd till deras anhöriga. När det stod klart att personer som en följd av coronaviruset isolerades så såg man det på Exit som en risk.

– Med isoleringen till följd av corona förstod vi att människor av olika orsaker skulle påverkas negativt psykologiskt – vilket kan resultera i olika former av destruktiva beteenden. Med vår målgrupp märker vi att isolering är en stor del i vägen till radikalisering. Så när hela världen isoleras, samhället skakar, oron och internetanvändandet ökar så blir chansen att människor ska ta till sig extrema idéer betydligt större, säger Björn Berglund.

Enligt Björn Berglund så har samtalen till Exit efter det ökat och för många har det blivit tydlligt att personen i ens närhet var mer indragen i det här idéerna än vad de tidigare förstått. I den processen behöver många stöd.

– I första fasen är stödet fokuserat på att hjälpa den anhörige i sitt mående vilket många gånger är akut. I andra fasen handlar det om att påverka på rätt sätt, vilket vi kan bidra med med vår erfarenhet.

Det är, menar Björn Berglund, viktigt att man når anhöriga till personer som är inne i en radikaliseringsprocess.

– De anhöriga är de första som upptäcker att någon är på väg åt fel håll och de är de som har störst chans att påverka en människa på väg in eller aktiv i radikalisering. Ska samhället till exempel motverka ”ensamvargarna” som Säpo varnade för 2019 så ska man satsa på anhörigstöd som en del.

Framför allt kommer samtalen från anhöriga till personer inom den högerextrema miljön, vilket Björn Berglund tror kan bero på Exits egen historia.

– Vi hjälper idag människor från alla miljöer. Sen är vi som organisation historiskt förknippad med avhopp från den nationella rörelsen och det ger fler samtal från deras anhöriga.

Björn Berglund poängterar att den här satsningen inte ska ses som en tillfällig lösning, utan att anhörigstödet alltid varit en viktig del av versamheten.

– Anhörigstödet har alltid varit en stor del i vårt arbete men nu behövs det extra och vi arbetar alltid långsiktigt. Är man en orolig anhörig så kan man alltid kontakta oss eller Rädda Barnens orostelefon – stödet är gratis.


Vill du att fler ska kunna läsa artiklar som den här?
Hjälp oss att fortsätta granska och sprida våra artiklar utan betalväggar.
Stå upp för demokratin. Bli månadsgivare

 

Annons

Datadrivet kampanjarbete

dfd

Ett pilotprojekt med Röda Korsets ungdomsförbund - läs vår rapport!

Annons