HD slår fast - NMR förbjuds i Finland | Expo.se

HD slår fast - NMR förbjuds i Finland

Publicerad 2020-09-23 16:52

NMR demonstration i Finland 2017. (Foto: Expo)

Högsta domstolen i Finland har beslutat att gå på både tingsrättens och hovrättens linje. Nordiska motståndsrörelsen förbjuds. Beslutet förändrar inte speciellt mycket i sak för Nordiska motståndsrörelsens finska gren som haft verksamhetsförbud de senaste åren.

Redan i november 2018 infördes ett tillfälligt verksamhetsförbud mot Nordiska motståndsrörelsen.

Polisstyrelsen i Finland hade inlett en process för att få NMR förbjudna efter den grova misshandeln av Jimi Karttunen den 10 september 2016. Två veckor efter misshandeln avled han på grund av hjärnskador. En aktivist i Nordiska motståndsrörelsen har dömts för attacken.

 

I praktiken innebär förbudet att NMR inte tillåts hålla möten,värva medlemmar eller sprida organisationens propaganda.

 

Nu har alltså även Högsta domstolen slagit fast att verksamhetsförbudet står fast och även en underorganisation till NMR ska upplösas. Samtidigt säger polisstyrelsen till Yle att ingenting tyder på att nazistorganisationen lagt ned sin verksamhet i landet. Tvärtom. 

 

- Vi har misstänkt att verksamheten har fortsatt också efter det tillfälliga verksamhetsförbudet. Vi har bett Centralkriminalpolisen undersöka om NMR har brutit mot förbudet, säger överinspektör Heikki Lasusmaa på polisstyrelsen till Yle.

 

Kimmo Nuotio, professor i straffrätt på Helsingfors universitet, säger till Yle att Högsta domsolen nu konstaterat att nazistisk verksamhet är olagligt i Finland, men säger samtidigt att problemet med organiserad nazism inte är löst i och med förbudet. Alla fall kommer att få prövas enskilt, säger Nuotio.

 

I Sverige har regeringen tillsatt en parlamentarisk kommitté för att utreda om det bör införas ett förbud mot rasistiska organisationer i Sverige. Kommitten ska inkomma med sina slutsatser senast i februari 2021.

 


Vill du att fler ska kunna läsa artiklar som den här?
Med hjälp av ditt stöd kan vi fortsätta vara en fri röst som granskar rasistiska grupper och idéer och sprider kunskap som gör att fler vill och kan stå upp mot rasismen – för demokratin.
Stöd Expo!  Bli månadsgivare

 

Annons

Annons

Annons

Annons

PROJEKT: FULSPEL

Med projektet Fulspel vill vi öka kunskapen om hur unga exponeras för högerextrema budskap i gamingmiljöer och hur det kan leda till radikalisering. 

Annons