Terrornivån i Sverige kvar på en förhöjd nivå | Expo.se

Annons

Terrornivån i Sverige kvar på en förhöjd nivå

Publicerad 2021-03-29 13:28

Fem personer dog vid terrorattentatet i Stockholm 2017. I Nationellt centrum för terrorhotbedömnings senaste rapport ligger hotet mot Sverige kvar på en förhöjd nivå.

Terrorhotet mot Sverige kommer främst från högerextremt och islamistiskt håll. Den bedömningen gör Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) för situationen under 2021.

Enligt NCT:s helårsbedömning för 2021 så ligger terrornivån i Sverige kvar på en förhöjd nivå. På den femgradiga skalan bedöms Sverige ligga på nivå tre.

Terrorhotet anses utgöras av högerextremt och islamistiskt motiverad terrorism. NCT gör bedömningen att det i dessa miljöer kan finnas personer som har såväl avsikt som förmågan att utföra terrorattentat. Just att terrordåd utförs av ensamagerande individer anses vara en trend som fortsätter i såväl Sverige som övriga Västvärlden.

”Ensamagerande gärningspersoner befinner sig ofta utanför eller i utkanten av kända våldsbejakande extremistmiljöer. Deras motivbild är ofta konstruerad utifrån våldsbejakande extremistisk propaganda och tidigare utförda terrorattentat”, skriver NCT i sin rapport.

Det konstateras även i rapporten att den våldsbejakande islamistiska miljön sannolikt är den extremistmiljö i Sverige som har störst förmåga att generera pengar. Vad gäller den våldsbejakande högerextrema miljön så bedöms den framförallt finansieras via medlemsavgifter och insamlingar.

Antalet terrordåd i Västvärlden som kunde kopplas till våldsamma islamister ökade under 2020. Samtidigt minskade dåden som var högerextremt motiverade. ”Attentatshotet från den våldsbejakande högerextremistiska miljön har trots detta successivt ökat under de senaste åren”, menar NCT.

NCT är en permanent arbetsgrupp med personal från Försvarets radioanstalt (FRA), Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) och Säkerhetspolisen.


Vill du att fler ska kunna läsa artiklar som den här?
Hjälp oss att fortsätta granska och sprida våra artiklar utan betalväggar.
Stå upp för demokratin. Bli månadsgivare

 

Annons

Förstå och motverka rasistiska idéer?

Fyra nummer per år, fullspäckade med fördjupande reportage, granskande analyser och antirasistiskt motstånd, samt digital tillgång till alla tidskrifter från 1995 till i dag.

Annons