Nio av tio hatbrott i EU rapporteras aldrig | Expo.se

Annons

Nio av tio hatbrott i EU rapporteras aldrig

Publicerad 2021-07-27 14:56

Foto: Wikicommons

Nio av tio hatbrott i EU blir aldrig rapporterade. Det visar en EU-rapport som lyfter upp misstro mot polisen och uppgivenhet som förklaringar till underrapporteringen. I spåren av pandemin noteras också en ökad utsatthet hos asiater, romer och migranter.

Det är EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) som tittat på hatbrott i Europa och publicerat rapporten. Euractiv rapporterar att personer i EU som tillhör en minoritetsgrupp löper en dubbelt så stor risk att utsättas för trakasserier eller våld. I rapporten Encouraging hate crime reporting – The role of law enforcement and other authorities konstateras ett stort mörkertal i antalet drabbade av hatbrottsincidenter. 9 av 10 hatbrott går under radarn och rapporteras aldrig till någon myndighet. I spåren av pandemin noteras även en ökning av hatbrottsincidenter riktade mot asiater, romer och migranter.

Stort mörkertal

En majoritet av de romer och judar som utsatts uppger att de inte anmält händelsen till polisen på grund av att de varit övertygade om att det inte skulle leda till något. Flera har även gett uttryck för att processen att anmäla varit för byråkratisk och tidskrävande.

- EU-länder har en plikt att garantera att alla har tillgång till rättvisa. Alltför många offer för hatbrott rapporterar aldrig att de utsatts och alltför många länder kartlägger hatbrott för dåligt, säger FRA-chefen Michael O’Flaherty, rapporterar Euractiv.

O’Flaherty säger vidare att det måste ske en förändring. Att länder behöver göra det lättare att anmäla, förbättra utredningar och straffa förövare.

Ett förslag i FRA-rapporten är att EU-länder ska göra det möjligt att rapportera om man drabbats av ett hatbrott till en tredje part, eller att tillåta offer att vara anonyma.

FRA vill även se bättre samarbete mellan polisen, myndigheter och organisationer som jobbar med brottsoffer.  


Vill du att fler ska kunna läsa artiklar som den här?
Hjälp oss att fortsätta granska och sprida våra artiklar utan betalväggar.
Stå upp för demokratin. Bli månadsgivare

 

Annons

I spåren av corona

Är pandemin ett hot mot demokratin? Hur har året med corona påverkat den svenska och internationella extremhögern?  Läs alla artiklar relaterade till corona-pandemin här.

Annons