”När vi fått honom sparkad startar vi en ny kampanj” | Expo.se

”När vi fått honom sparkad startar vi en ny kampanj”

Publicerad 2021-10-26 13:19

Flera högerextrema medier har anslutit sig till det medieetiska systemet. En av dem är Exakt24 som skickar AFS-aktivisten Christian Peterson som reporter för att göra hembesök hos personer som de säger sig granska. Foto: Kollage

Flera så kallade alternativmedier har det senaste året anslutit sig till det pressetiska systemet. Men hos nykomlingarna hängs allt ifrån lärare, sjuksköterskor och tjänstemän ut.
”Jag har funderat väldigt mycket på vad vi ska göra om det kommer in medier som trotsar systemet. Det är viktigt att det medieetiska systemet inte legitimerar aktörer som bedriver usel medieetik”, säger medieombudsmannen Caspar Opitz som nu meddelar att han öppnar för förändringar av regelverket.

Förra året anslöt sig flera av ytterhögerns medieplattformar till det medieetiska systemet. Bland dem Nya tider, tidigare Nationell idag som i många år fått presstöd. Även Exakt24, Newsvoice och Swebbtv.

En förklaring till varför alla dessa så kallade alternativmedier valde att ansluta sig till det medietiska systemet kan vara att Myndigheten för press, radio och tv, som beviljar mediestöd (MPRT), år 2019 började ställa krav på att medier ska följa ”god medieetisk sed” för att få rätt till mediestöd. Ett sätt att visa till myndigheten att man lever upp till det kravet är just att gå med i det medieetiska systemet.

-  Det kan innebära att vi kan få in aktörer i systemet som inte är där för det som vi brinner för. God medieetik och att agera etiskt korrekt. Jag ogillar om man går med av ekonomiska skäl, man ska gå med av etiska skäl, säger medieombudsmannen Caspar Opitz.

Uthängningskampanjer

I början av året inleddes vad MPRT upplevde som en påverkanskampanj. Anställda på myndigheten hängdes ut med namn och bild och grova personangrepp i bland annat Samnytt, något som SVT rapporterade om.

Sajten Exakt24 där den tidigare sverigedemokraten Erik Almqvist är chefredaktör präglas också den av uthängningar. Här har både enskilda lärare och sjuksköterskor hängts ut. Metoderna är tvivelaktiga. Exakt24:s reportrar har upprepade gånger gjort hembesök och följt efter dem de säger sig granska trots tydliga svar om att personen inte vill ge någon kommentar.

I ett fall förföljer Exakt24:s filmteam en lärare på väg till jobbet långt efter han tackat nej till intervju. De filmar och publicerar hans samtal till polisen om att han känner sig förföljd. I ett annat fall hängs en sjuksköterska ut, tillsammans med ett drev mot Sahlgrenska där även anställda på sjukhusets informationsavdelning blir uthängda på sajten. I Dagens Nyheter förklarade säkerhetschefen på sjukhuset att de var utsatta för en ”allvarlig påverkanskampanj” som de polisanmält.

Aktivist i AFS gör hembesök

Drivande i Exakt24:s uthängningar är Christian Peterson som också är aktivist i högerextrema Alternativ för Sverige. Han är misstänkt för ofredande i samband med att han för Exakt24:s räkning vägrat lämna en rektorsexpedition. Polis fick tillkallas till platsen.

Han har själv utsatts för flera angrepp mot sitt hem och han har bland annat pekat ut sjuksköterskan på Sahlgrenska för att vara inblandad i angreppen mot honom. När han i maj medverkade på högerextremisten Christoffer Dulnys podd berättade han om strategin mot Sahlgrenska.

”Jag kommer publicera fullständiga instruktioner om hur man kan gå tillväga om man vill sätta press på tjänstemän på Sahlgrenska”, säger Christian Peterson i podden.

”Sprid, länka, lika, dela och kommentera. När ni sprider nämn de som granskas namn”, fortsätter han.

Peterson berättar också att hans mål med drevet är att göra den person som hängts ut arbetslös.

”När vi fått honom sparkad startar vi en ny kampanj där vi varnar alla andra sjukhus i Västra Götaland. Om de anställer honom kommer vi att granska dem också.”

Läs mer: Högerextrem medieprofil åtalas för grovt förtal

Trots att hans egen arbetsgivare Exakt24 publicerat flera inslag om just Sahlgrenska och den anställda där menar Peterson när Expo ringer upp att det han säger i podden inte ska kopplas ihop med hans roll på Exakt24.

- Du tar upp en nyhet som handlar om mig. Jag var inte delaktig i den rapporteringen. När jag blev intervjuad av Dulny så blev jag intervjuad i egenskap av brottsoffer och om varför jag blivit utsatt, säger han.

- Det där var inte min journalistik. Om du vill smutskasta mig så måste du hitta ett citat på att jag vill att man ska göra allt det här i ett samband där jag själv varit verksam. Det var jag inte i det här fallet, fortsätter han.

Lyssna på Studio Expo

Finansierade trakasserier

I början av oktober samlar en man in pengar för en resa till bostadsorten till en antirasistisk och facklig profil och dennes familj som mannen under en längre tid öppet trakasserat. Mannens trakasserier av profilen har enligt uppgift till Expo resulterat i flera polisanmälningar och pågående utredningar när han på Twitter söker möjlighet att fortsätta med trakasserierna:

”Bidra till min expedition (…) framtida eventuella skadestånd, alkoholkostnader och den stroke NN har jobbat på sakta men säkert i ett år nu.”

Christian Peterson var med och samlade ihop 6000 kronor för att finansiera resan. Till Expo säger Peterson att han gjorde det för att han tyckte det var ”lite roligt” och för att den antirasistiska profilen ”sitter på sina höga hästar”.

Man stoppas av polis när han ska göra hembesök hos antirasistisk profil
Här visiteras en av männen som skulle var på väg till en antirasistisk profils bostadsort. Resan hade delvis finansierats med en insamling från Christian Peterson. Foto: Privat

”Expeditionen” som Peterson varit med och finansierat avstyrdes då männen på väg till den antirasistiska profilens hemort stoppades av polis, då misstänkta för förberedelse till misshandel. I dag är två av dem misstänkta för ofredande och olaga hot.  

Efter Expos publicering kontaktas redaktionen av två av männen som påtalar att ”vi som reste till Avesta inte hade den minsta avsikt att besöka XX hem. (…) Inget våld, hot, ofredande eller någon annan brottslig gärning skulle utföras”.

Men bara dagar efteråt inledde Exakt24 ett drev mot samma person och Peterson, tillsammans med ytterligare en medarbetare på Exakt24, begav sig själva till mannens hem – den filmade konfrontationen publicerades sedan på Exakt24:s sida.

Få anmälningar mot de nya aktörerna

År 2020 bytte Pressens opinionsnämnd och Pressombudsmannen namn till Mediernas Etiknämnd och Allmänhetens Medieombudsman. Hit kan personer som figurerat i publiceringar anmäla för att få det prövat om publiceringen orsakat dem en oförsvarlig publicitetsskada.

- Branschen har stipulerat ett antal regler. Till exempel att man ska ge korrekta nyheter, höra båda sidor, vara försiktig med bilder och vara försiktig med namn. Det är några av reglerna, säger Caspar Opitz som sedan april i år innehar tjänsten som medieombudsman.

- Det är ett självsanerande system som bygger på frivillighet. Det har ju fungerat i över 50 år med de etablerade tidningarna och på senare år även med etermedierna. Hur det kommer att fungera med de nya alternativmedierna vet vi inte än. Eftersom de är så nya har det inte hunnit bli så mycket anmälningar mot dem. Som de flesta andra medier kommer de säkerligen frias och fällas ibland och då får vi se hur de hanterar fällningarna, fortsätter han.


Medieombudsman Caspar Opitz. Foto: Jonas Hellsen

Caspar Opitz uttalar sig inte specifikt om Exakt24:s rapportering, men säger att det ingår i det pressetiska reglerna att vara försiktig med namnpubliceringar.

- Det finns de som är helt givna: ministrar, kommunalråd, riksdagsledamöter, VD:n på ett börsnoterat företag. Det är inget snack om att de får tåla en ganska tuff granskning. Så finns det andra som kanske inte är på den höga nivån men som ändå ska tåla granskning och namngivning för att de har makt och ansvar i samhället.

Erik Almqvist, chefredaktör på Exakt24, säger till Expo att han står bakom det medieetiska regelverket och menar att det inte är av ekonomiska skäl som Exakt24 anslutit sig.

- Idén har jag principiellt inget emot, att man försöker samlas och komma överens om riktlinjer som det finns en konsensus kring att det är etiskt. Sen får man ju pröva det löpande, säger han.

Erik Almqvist tycker att Exakt24:s namnpubliceringar varit försvarbara och att det handlat om offentliga personer.

Medieombudsmannen Caspar Opitz verkar göra en mer restriktiv tolkning.

- En vanlig sjuksköterska har jag svårt att se att den är en offentlig person. Kanske kan det finnas någon i chefsställning eller som har ansvar för väldigt många. Det kan säkert finnas något enstaka tillfälle där någon skulle kunna namnges, men det är väldigt hög tröskel för det skulle jag säga.

Hotar med uthängningar

Christian Peterson har även upprepade gånger på Twitter hotat med att hänga ut personer, bland annat har han hotat med den nazistiska uthängningssajten Avmaskerat.

”Räcker väl med att Avmaskerat hänger ut din adress så folk kan göra hembesök hos dig?”, skrev han nyligen på Twitter.

- Nu finns det organisationer som systematiserar uthängningar av nationalister. Så jag på mina personliga konton, kanske ibland namnger folk för att jag tycker att det är kul, säger Peterson till Expo när han får frågan om hur han ser på namnpubliceringar kopplad till de pressetiska reglerna.

Erik Almqvist känner till att Christian Peterson hotat att hänga ut människor på Twitter.

- Jag vet inte exakt vilket exempel du tänker på, men jag känner igen den typen av situationer. Det har jag sett många gånger. Jag har pratat med honom om vad som är viktiga gränsdragningar, men jag tycker samtidigt att det varit en situation där han får sitt familjehem sönderslaget och han blir hotad på veckobasis nästan. Då kan jag kan förstå att han försöker markera och bita ifrån och varna folk för att freda sig själv och sin familj.

Förändrar det medieetiska systemet

Caspar Opitz säger att de exempel som Expo tar upp som sker utanför vad medier har publicerat är en ny situation för branschen.

- Jag har ju sett att det förekommer att olika aktivister bråkar nästan fysiskt med varandra och sedan blir det publiceringar av det.  Det är en helt ny situation. Det handlar nästan inte om medieetik, det har nästan lämnat medietiken och är något annat. Det här är svårt att pröva. Men det finns anmälningar som är åt det hållet och som vi ska pröva och vi får se hur vi agerar där. Det är nytt och det är komplext, säger han.

Nu är en förändring av det medieetiska systemet på gång och en uteslutningsklausul påväg att införas,enligt Caspar Opitz.

- Vi kommer inom kort införa en uteslutningsparagraf. Det vill säga att de som är med i systemet, men som inte följer de regler som finns ska kunna slängas ut.

Texten uppdaterades 211105 kl 09:40


Vill du att fler ska kunna läsa artiklar som den här?
Med hjälp av ditt stöd kan vi fortsätta vara en fri röst som granskar rasistiska grupper och idéer och sprider kunskap som gör att fler vill och kan stå upp mot rasismen – för demokratin.
Stöd Expo!  Bli månadsgivare

 

Annons

Annons

Annons

Annons

PROJEKT: FULSPEL

Med projektet Fulspel vill vi öka kunskapen om hur unga exponeras för högerextrema budskap i gamingmiljöer och hur det kan leda till radikalisering. 

Annons