Terrorhotet från högerextremister tros öka | Expo.se

Terrorhotet från högerextremister tros öka

Publicerad 2022-04-21 15:18

Säkerhetspolisens hotbedömning för 2021

Den strategiska terrorhotnivån i Sverige ligger fortsatt kvar på förhöjd nivå.

Attentatshot mot Sverige under 2022 kommer sannolikt från individer motiverade av våldsbejakande högerextremism eller islamistisk ideologi. Terrorattentatshotet från individer med en högerextremistisk ideologi riskerar att öka under året. Det konstaterar Nationellt centrum för terrorhotbedömning i sin årsbedömning.

Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) bedömer terrorhotet utifrån en sammantagen bild av attentatshot, rekrytering och radikalisering samt finansiering av våldsbejakande extremism och terrorism.

Enligt NCT så har de flesta terrorattentat i västvärlden de senaste åren utförts av ensamagerande individer som radikaliserats och inspirerats på digitala plattformar. Den trenden bedöms fortsätta även under 2022. Det skriver NCT i sin årsbedömning.

De digitala plattformarna anses fortsatt vara viktiga för radikalisering och rekrytering. En utveckling som troligen bidrar till att de etablerande organisationerna minskat i betydelse.

Ökat högerextremt hot

NCT menar i sin årsbedömning för 2022 att vi i Sverige under senare år sett en uppåtgående trend gällande terrorattentatshotet från individer som anammar en våldsbejakande högerextremistisk ideologi. Bedömningen är att den trenden kommer att antingen öka eller stabiliseras under året. Terrorhotet anses bland annat påverkas av en polarisering i samhället kring frågor om invandring och kriminalitet.

Vad gäller terrorattentatshotet från våldsbejakande islamism så kommer trenden i Sverige sannolikt att fortsätta på samma nedåtgående trend som skett i Västvärlden i övrigt. Men NCT påpekar att det ska ses i ljuset av de höga nivåer som man såg under Daeshs storhetstid. I rapporten framhåller NCT att i fall där Sverige förknippas med händelser som kan uppfattas som kränkande för muslimer eller islam så finns en ökad risk för ett inspirationsdrivet terrorattentat.

Det konstateras också i rapporten att det är möjligt att konspirationsteorier kan inspirera ensamutförande individer att utveckla en våldsbejakande agenda.

Finansiering

Av de miljöer som utgör ett terrorhot så har sannolikt den våldsbejakande islamistiska miljön störst förmåga att finansiera våldsbejakande extremism och terrorism. NCT påpekar samtidigt det främsta attentatshotet för 2022 bedöms vara en ensamutförande, vilket inte kräver en hög finansiell förmåga.

Det påpekas även i rapporten att den strategiska terrorhotnivån i Sverige forsatt ligger kvar på förhöjd nivå, en trea på en femgradig skala. Det beslutet fattade säkerhetspolischefen i januari 2022.

NCT är en permanent arbetsgrupp med personal från Försvarets radioanstalt (FRA), Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) och Säkerhetspolisen.


Vill du att fler ska kunna läsa artiklar som den här?
Med hjälp av ditt stöd kan vi fortsätta vara en fri röst som granskar rasistiska grupper och idéer och sprider kunskap som gör att fler vill och kan stå upp mot rasismen – för demokratin.
Stöd Expo!  Bli månadsgivare

 

Annons

PROJEKT: FULSPEL

Med projektet Fulspel vill vi öka kunskapen om hur unga exponeras för högerextrema budskap i gamingmiljöer och hur det kan leda till radikalisering. 

Annons