Välkommen på frukostseminarium med Stiftelsen Expo! | Expo.se

Välkommen på frukostseminarium med Stiftelsen Expo!

Publicerad 2022-05-13 10:13

Expo lanserar rapporten Kampen om värderingarna med frukostseminarie

Den 31 maj lanserar Expo rapporten Kampen om värderingarna. Varmt välkommen att ta del av en unik genomgång av innehållet, och samtal om det nya politiska landskapet i Sverige.

Svensk politik har förändrats. Frågor som brottslighet, invandring och integration väcker starka känslor och tar stor plats i debatten. Men hur ser egentligen det nya politiska landskapet ut?

Inom ramen för projektet Data för demokrati har stiftelsen Expo genomfört en omfattande attitydundersökning som går på djupet i frågor som rör bland annat invandringsmotstånd, rasism och missnöje.

Resultatet presenteras nu i rapporten Kampen om värderingarna. I rapporten presenterar Expo en unik sammanställning av sex attitydsgrupper som utgör olika läger i det sociokulturella politiska landskap som får allt större betydelse i svensk politik.

Rapporten är framtagen för att ge en bättre förståelse för hur civilsamhället kan rikta sina insatser för att stärka demokratin och mänskliga rättigheter i en allt mer polariserad tid.

Rapporten visar på ett splittrat Sverige. I ena änden finns en grupp av befolkningen som generellt ställer sig positiva till ett inkluderade och mångkulturellt samhälle. I andra änden finns en större grupp som hyser stark misstro och avståndstagande till olika minoritetsgrupper i samhället, som har lågt förtroende för centrala samhällsinstitutioner och är för stängda gränser.

Undersökningen visar också att en majoritet av svenskarna har fått en mer negativ inställning till invandring sedan det stora flyktingmottagandet 2015. Över hälften anser samtidigt att rasism är ett stort problem i Sverige i dag. Ungefär en tredjedel håller med om typiska konspirationsteoretiska påståenden.

Rapportsläpp digitalt och på Bio Rio

Rapporten presenteras på Expos frukostseminarium klockan 8:30 den 31 maj på Bio Rio / Indiostudios på Hornstulls strand 3 i Stockholm.

Seminariet kommer även gå att följa digitalt

Anmälan till görs via denna länk senast 24 maj. Vänligen observera att anmälan krävs både för digital och fysisk medverkan.

Varmt välkommen!


Vill du att fler ska kunna läsa artiklar som den här?
Hjälp oss att fortsätta granska och sprida våra artiklar utan betalväggar.
Stå upp för demokratin. Bli månadsgivare

 

Annons

Datadrivet kampanjarbete

dfd

Ett pilotprojekt med Röda Korsets ungdomsförbund - läs vår rapport!

Annons